Križev pot, posvečen Beneškim Slovencem

V cerkvi S. Maria dei Battuti v Čedadu bodo v soboto, 24. marca, ob 19. uri, uradno predstavili rezultate zanimivega projekta, s katerim je želel Center za kulturne raziskave Bardo obeležiti petdeset...

Po vaseh, v cierkvah an kjer so jabuke

Je biu velik senjam v duore Civkičjove družine v Ščigli v nediejo, 2. aprila. Patrizia, Gabriele an njh dva puoba Martino an Emanuele so odparli vrata soje hiše za sparjet vse pohodnike, ki so tisto ...