Slovenska oblast je v aktualnem tednu zaradi epidemije koronavirusa še zaostrila gibanje ljudi, ki je od 27. oktobra omejeno na občinske meje, medtem ko prehajanje slovensko-italijanskih prehodov spet ni dovoljeno oziroma jih lahko prečkajo zgolj izjeme. Zaradi poslabšanja epidemioloških razmer v Italiji je namreč Slovenija na rdeči seznam uvrstila več dežel, med katerimi je tudi Furlanija – Julijska krajina. To pa pomeni, da je meja za te italijanske državljane uradno spet zaprta. Za razliko od spomladanske zapore pa tokrat ne bo fizičnih zapor meje, na manjših mejnih ali maloobmejnih prehodih tudi ne bo stalne prisotnosti policije. Prehajanje meje je seveda dovoljeno nekaterim izjemam, vseh je 17. Dovolj je že negativni test na koronavirus, ki ni starejši od 48 ur. Izjeme so čezmejni dnevni delovni migranti, mednarodni prevozniki in osebe v tranzitu, prehod je možen zaradi nujnih neodložljivih opravkov ali nujnih poslovnih razlogov ter zdravstvenih pregledov ali posegov. Mejo lahko prečkajo lastniki nepremičnin ali bivalnih plovil ter zakupniki, najemniki ali uporabniki nepremičnin, izjeme veljajo tudi za obisk ožjih družinskih članov in za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem pasu.