sonjakV ponedeljek, 14. septembra, se je šolsko leto uradno začelo tudi na špetrskem Večstopenjskem dvojezičnem zavodu, kjer je na treh lokacijah v Špetru in v prostorih vrtca v Sovodnji že pravi živ žav. Dvojezična šola je namreč letos zabeležila nov rekord vpisov. Kot nam je ob začetku šolskega leta povedala ravnateljica Sonja Klanjšček, jo letos obiskuje 275 otrok, deset več kot lani.

“Prav v zadnjih dneh je število otrok še naraslo. Naš vrtec obiskuje letos 101 otrok (lani 95, op.ur.), v osnovni šoli je 115 učencev (enako kot lani), v nižji srednji šoli pa je dijakov letos 59 (lani 55). Vrtec ima eno sekcijo v Sovodnji, ki jo obiskujejo otroci srednje starostne skupine, ki so bili že lani tam, nekaj pa je tudi novih malčkov. V Špetru pa imamo tri sekcije, od najmlajših do srednjih in najstarejših. Didaktične dejavnosti vrtca se odvijajo v dijaškem domu, kjer je tudi nekaj razredov osnovne šole, medtem ko so ostali razredi v prostorih bivšega učiteljišča, nižja srednja šola pa je še vedno na sedežu gorske skupnosti.”

Kako pa je z osebjem?
“Iščemo še tretjo osebo za tajništvo. Morali smo najprej počakati na imenovanja na centralni ravni, do katerih je prišlo v petek. Zdaj upamo, da bomo še to delovno mesto pokrili v naslednjih dneh, sicer bo težko nadaljevati z delom, ki ga je na pretek.”

Kaj pa učno osebje? Slišali smo, da je med profesorji tudi nekaj bivših učencev dvojezične šole.
“Res je. Profesorji, ki so zaposleni v Trstu ali Gorici, ne bi mogli imeti učnih ur še tukaj. Sicer pa je ur na razpolago na splošno malo. Tako smo vzeli v poštev prošnje, ki smo jih prejeli neposredno v našem tajništvu in med temi so bile tudi tiste bivših učencev, ki so se zdaj na šolo vrnili v vlogi profesorja.”

Pred dnevi ste se veselili otvoritve prenovljene šole v Romjanu, ki jo prav tako vodite. Kako pa je z obnovo starega sedeža šole v Špetru?
“Na začetku meseca smo imeli sestanek s starši, na katerega je prišel tudi predstavnik Občine Špeter, gospod Terranova, ki sledi obnovi. Povedal nam je, da dela potekajo s pospešenim ritmom. Zdaj se pripravljajo tudi na začetek gradnje prizidka (na starem sedežu v Ažlinski ulici sicer ne bi bilo prostora za vse, saj so potrebe šole v teh letih močno narasle, op.ur.). Predvidevajo, da bi lahko do naslednjega leta zaključili vsaj obnovo starega sedeža.”

Za vas je to že drugo leto na špetrskem zavodu, kjer ste nadomestili dolgoletno ravnateljico Živo Gruden, ki je šolo vodila od njene ustanovitve dalje. So letos občutki ob začetku šolskega leta drugačni?
“Po enem letu nedvomno boljše poznam ljudi in potrebe te šole. Stvari zato po eni strani tečejo nekoliko bolj hitro, po drugi strani pa je tudi letos veliko novosti in izzivov, predvsem zaradi šolske reforme, ki jo moramo zdaj udejanjati in ki predvideva nove zadolžitve za vse nas.”