kz-2016Alan Cecutti iz Prosnida v občini Tipana je te nov predsednik Kmečke zveze za vidensko pokrajino an je parvi predsednik, ki parhaja iz Terskih dolin v dvanajstih lietih diela tele organizacije naših kimetu. Telo odločiteu so soglasno sparjel vsi člani, parbližno 40, ki so bli na občnem zboru. Ušafal so se gor na Dugem (Sriednje) v gostilni La casa delle rondini v petak, 29. aprila. Cecutti sledi Beponu Specogni, ki je zmanjku par miescu od tega.  “Bepo je biu med te parvimi, ki je zastopu, de tle je bluo trieba obnovit naše kmetijstvo, an zatuo je bil med tistimi, ki so 12 liet od tega ustanovil Kmečko zvezo v naši pokrajini. Naj bo zgled za vse nas an še posebno za naše mlade”. Takuo se je na začetku občnega zbora, asemblee, na njega zmisnil (bivši) podpredsednik Eros Vassalli. Pa občni zbor je biu tud parluožnost za poviedat, kajšna je situacija kmetijstva v dolinah, ki so blizu meje, an za predstavit stanje Kmečke zveze v telih krajih. Vassalli je takuo močno kritiziral delovanja agencije Agea, ki nimar zamuja, kar muore dat priznanje kimetom, ki so ga zaslužil. “Problem je politične narave an ga muorajo rešit Dežela FJK an Daržava,” je poviedu. Nieso manjkale nanča kritike go mez dielo od Dežele, ki zamuja an še ne daje natančnih informacij o sredstvih od Psr (Načrt za razvoj podeželja – Piano di sviluppo rurale). Vassalli je še doluožu, de “ne muoremo nanča sparjet, de se Financa od otuberja 2013 obnaša z našimi kmeti, ku de bi bli kriminalci”. Pa Kmečka zveza se nie samuo jokala v telem cajtu, je poviedu pokrajinski podpredsednik an naštel projekte, ki jih je pejala napri, predvsien Farmeat an na splošno razne oblike sodelovanja s Slovenijo na področju kmetijstva. Poviedu je tud, kuo so nucal sude iz 21. člena zakona 38/2001 za razvoj ekonomije v tistih krajih videnske pokrajine, kjer je slovienska manjšina, an ki so šli za kmete iz telega prestora. Potle je guoriu tud sekretar Stefano Predan, ki je priet naštel vse, kar je naredla Kmečka zveza lani. Tud za Predana je imeu puno uspeha projekt Farmeat, ki se je uradno konču marca 2015, pa ki še donas gre napri z dobrimi rezultati. Tud on je pa poviedu, de bi muorla Dežela dajat buj hitre an natančne informacije go mez Psr, zak kmetije potrebujejo sredstva, de bi se razvile. Nimar Predan je predlagu vodilne organe Kmečke zveze videnske pokrajine za naslednja tri lieta: za predsednika je predlagu Alana Cecuttija, za podpredsednika Giorgia Guiona an za dodatnega člana pa Erosa Vassallija. Vsi člani so soglasno sparjel njega predloge. Na koncu so pozdravli an poudarli podpuoro Kmečki zvezi videnske pokrajine tudi župan Sriednjega Luca Postregna, pokrajinska predsednica SKGZ Luigia Negro, deželni sekretar Kmečke zveze Edi Bukavec an bivši deželni predsednik tele organizacije Alojz Debelis.