Tudi na severnem delu obmejnega pasu videnske pokrajine se vse bolj intenzivno zavzemajo za čezmejno sodelovanje in skupno načrtovanje razvoja tega čezmejnega območja. Zato so že marca letos župani Bovca Valter Mlekuž, Kluž Fabrizio Fuccaro in Rezije Sergio Chinese podpisali pismo o nameri o skupnem spodbujanju trajnostnega razvoja celotnega območja kaninskega pogorja, ki je ključno za kraje, ki so sicer z demografskega vidika močno ogroženi. V zadnjih tednih pa se je krog sodelujočih občin še razširil, saj se je prvim podpisnikom – na predlog podpredsednika deželnega sveta Stefana Mazzolinija – pridružil še Trbiž.
V Bovcu so se tako na povabilo domačega župana Mlekuža prejšnji teden na delovnem sestanku zbrali Fuccaro, Chinese, trbiški prvi občan Renzo Zanette, Stefano Mazzolini, s slovenske strani pa še sovenski poslanec in domači občinski svetnik Danijel Krivec, direktorica Uprave Občine Bovec Katarina Barbara Ostan in v.d. direktorja javnega zavoda Sončni Kanin oziroma Marijan Skornišek.
Osrednja tema pomembnega čezmejnega srečanja je bila gradnja novih žičniških naprav na Kaninu. Z novo in (trikrat) hitrejšo gondolsko žičnico, ki bi jo lahko varno uporabljali tudi v vetrovnih razmerah, naj bi na Kaninu, če bo šlo vse po načrtih, razpolagali že v zimski sezoni 2020/2021, do konca leta pa bo francoska družba Stem International, ki jo je Občina Bovec izbrala preko javnega razpisa in jo je na srečanju predstavljal direktor in lastnik Vincent Tassart, pripravila osnutke dveh projektov.
Na srečanju v Bovcu pa je tekla beseda tudi o konkretnih projektih, za katere bi radi že v aktualni finančni perspektivi pridobili bruseljska sredstva. Ta bi črpali iz skladov, ki jih EU namenja spodbujanju razvoja čezmejnih regij.
Že marca so prvi podpisniki med razvojnimi načrti omenjali okrepitev ponudbe na skupnem čezmejnem smučišču Kanin – Na Žlebeh (Nevejsko sedlo), na primer z novima progama Golovec in Montaž, učne naravoslovne poti in čezmejne kolesarske povezave, ker se je zdaj pobudi pridružila še Občina Trbiž, pa naj bi na primer na seznam razvojnih načrtov dodali še projekte, ki zadevajo Višarje, ponoven zagon smučišča Rabelj, saniranje predora med Logom pod Mangrtom in Rabljem.
Celotna investicija na obeh straneh meje naj bi bila po prvih ocenah vredna od 80 do 90 milijonov evrov, so zapisali na spletni strani Občine Bovec. Udeleženci srečanja pa se bodo ponovno sestali po predstavitvi osnutkov za novo kaninsko žičnico, ko naj bi bili pripravljeni tudi idejni projekti na italijanski strani.