Ne, zaries, na moremo reč, de je šlo dobro, zak je bla liepa ura an sonce je močnuo sijalo, ku de bi bluo šele polietje.
Dobro je šlo, zak so se diel kupe desetine an desetine ljudi od srienjeskega kamuna, pa tudi od drugih kraju vsieh Nediških dolin, an kupe so dielal s sarcam an z željo ponudit, kar je narlieušega an narbuojšega naše zemlje: dobruote, ki so jih kuhal naše none an ki so takuo všeč še donašnji dan, stare igre, ki so jih naši noni igral an ki znajo še partegnit otroke (pa ne samuo), glas naših ramonik an blizu še kakega trombona an naše viže, tiste, ki so jih godli, kar mi se niesmo še rodil, dobruote, ki jih ponuja naša zemlja an ki jih le tle doma pardielamo za vse okuse, gušte, pa tudi dielo obartniku z liesam, z vuno.
An še naši stari plesi, ki so z beneško folklorno skupino Živanit oživiel an že vič liet dielajo buj vesele naše sejme an kulturne prireditve.
Denita blizu še pohod “Natranke, sulla via dei contrabbandieri”, kakovosten koncert (concerto di qualità) v cierkvi, predstavo za otroke, ples na brejarju z znanim ansamblom (lietos je biu na varsti ansambel Roka Žlindre), pečen kostanj, ki je uonju po cieli vasi, ki je že po sojim preliepa, an ki v nediejo se je muorju ljudi predstavla v praznični oblieki: vserode lepuo očejeno, rože vsieh barv po oknah an pred hišam, risbe an druge diela uon s karte, ki so jih otroc dvojezičnega vartaca an šuole napravli an ki so okrasili še narbuj skrite kantone, an še kar na smie manjkat na vsakem pravem beneškem sejmu: sveta maša s precesjo po vasi s podobo Matere božje.
Vse tuole je ugrielo sarce vsieh, ki so paršli tle h nam, an jih je vsako lieto nimar vič, tudi za spoznat tele preliepe kraje an kar imajo posebnega: piesmi, glasbo, jezik, kulturo, navade, jedila… paršli so tudi od zlo deleča, še iz Veneta an Trentina an vsi so užival an se čudval.
Je bluo zaries vse lepuo, pa še posebno lepuo je bluo za nas, ki tle živmo, videt, kuo so kupe dielal tisti buj par lieteh an te mladi, kuo so se otroc lovil an tolil po cieli vasi, fraj, saj “jih bo že kajšan ahtu”, takuo ki je bluo ankrat. Telo nediejo smo vičkrat čul: “Donas san se uarnu na moje otroške lieta, na sauor šnit an bleku, ki jih je moja nona runala, na pravi duh domačega sejma, ku ankrat njega dni”.
Za vse tuole napravt so dielal (že puno dni priet) Polisportiva Tribil superiore_Gorenji Tarbij, vasnjani an fara Gorenjega Tarbja, Kmečka zveza_associazione agricoltori, Pro loco Nediške doline. Na pomuoč so parskočil Albergo diffuso Valli del Natisone, društvo Srebrna kaplja, associazione Potok, beneška folklorna skupina Živanit, associazione cacciatori Oblizza Amici del segugio, Associazione I Bancinari taz Špietra, an nih 30 kimetu an obartniku cielega obmejnega pasu na adnim an drugem kraju “meje”. Srienjski kamun pa je dau pokroviteljstvo. (dl)