Nomalo kot se je zgodilo osam liet od tega za dvojezično šuolo v Špietre, tudi v Prapotnem je muoru Kamun kuazat, naj zaprejo stavbo, kjer je bluo 56 učenceu osnovne šuole, zak bi bluo nevarno bit notar, če pride potres. Za sada so ušafal prostor na sedežih vartaca, knjižnice an faruža. Županja Mariaclara Forti nam je pa poviedala, de Kamun želi zgradit novo stavbo.

Vič v tiskani izdaji