L’avviamento di un percorso di istruzione bilingue nell’Alta Val Torre, tema centrale della campagna elettorale, divide ancora maggioranza ed opposizione a Bardo/Lusevera. Mercoledì 16 luglio, con 8 voti contro 4, è stata respinta la mozione presentata dall’opposizione, che chiedeva al sindaco Guido Marchiol di intervenire presso le istituzioni competenti per fermare il processo di trasformazione delle scuole di Njivica/Vedronza in bilingui. Il progetto della scuola bilingue, secondo l’opposizione, potrebbe essere eventualmente rivisto nel caso in cui la scuola potesse rimanere sotto il plesso scolastico di Tarcento e non diventare sede distaccata della bilingue di S. Pietro al Natisone. Il sindaco durante il consiglio comunale ha ripercorso le tappe fondamentali della vicenda sottolineando che la possibilità di avere una scuola bilingue sarebbe un’opportunità per il territorio. Nulla in ogni caso cambierà nel prossimo anno scolastico, e se il progetto dovesse prendere vita, nel 2015 si partirebbe con la scuola dell’infanzia.

***

Uvajanje dvojezičnega pouka v šolo in vrtec na Njivici še buri duhove v občini Bardo. Temu vprašanju je bil posvečen občinski svet v sredo, 16. julija. Opozicija je namreč predstavila resolucijo, s katero je župana Guida Marchiola in občinsko upravo pozvala, naj poseže pri za to pristojnih organih in prepreči uvedbo dvojezičnega pouka po zgledu sosednje Občine Tipana, ki naj bi se temu načrtu že odrekla. Po mnenju opozicijskih svetnikov bi lahko ustanovitev dvojezične šole kvečjemu vzeli v poštev, ko bi zakon dopustil možnost, da ta še naprej deluje pod okriljem večstopenjskega zavoda v Čenti, saj odločno nasprotujejo temu, da bi šola na Njivici prešla pod dvojezični večstopenjski zavod v Špetru. Resolucija je bila zavrnjena, saj je večina složno podprla županovo stališče. Guido Marchiol je v svojem odgovoru povzel glavne dogodke, ki so zaznamovali dolgotrajen proces uvajanja dvojezičnega pouka v vrtec in šolo na Njivici. Pobudo za to so pred tremi leti dali sami starši, občinski svet pa je njihov predlog soglasno podprl. S tem načrtom sta se tedaj strinjala tudi sedanja opozicijska svetnika Balzarotti (takrat je bil celo odbornik za kulturo) in Sgrazzutti. Starši otrok, ki živijo na občinskem ozemlju (šolo pa obiskujejo tudi otroci iz sosednjih občin, op.a.), so decembra lani spet potrdili, da se strinjajo s tem, da bi šola in vrtec na Njivici postala dvojezična in da bi s poučevanjem v italijanščini in slovenščini začeli že s šolskim letom 2014/2015. Občinska uprava je bila v tem obdobju stalno v stiku s starši in jih redno obveščala o vsem. Prav tako jih je takoj obvestila, ko je z deželnega šolskega urada prišla vest, da je pogoj za uvedbo dvojezičnega pouka prehod pod okrilje špetrske šole. Na žalost pa je v zadnjih mesecih, je še dodal župan Marchiol, prišlo do velike dezinformacije glede tega vprašanja, širjenja napačnih podatkov glede špetrske šole (češ da ni državna, da je treba plačati šolnino itd.) bodisi s strani ravnateljice iz Čente bodisi s strani sedanje opozicije v občinskem svetu, ki je svojo volilno kampanjo osredotočila prav na to temo. Glede Tipane pa je Marchiol med občinskim svetom povedal, da se pravzaprav še ni dokončno odpovedala uvedbi dvojezičnega pouka, med drugim pa da je tamkajšnja občinska uprava že nekajkrat predlagala združitev šol in vrtca v obeh občinah, čemur v Bardu nasprotujejo. Kot smo že zapisali, je občinski svet med glasovanjem zavrnil predlog opozicije. Kar zadeva dvojezični pouk, pa je vsekakor že jasno, da ta nikakor ne bo stekel z letošnjim šolskim letom, pač pa bi ga lahko uvedli v šolskem letu 2015/2016, najprej samo v vrtcu.