Tudi v Kanalski dolini bodo imeli enega samega županskega kandidata, saj se v občini Naborjet – Ovčja vas za to mesto poteguje le sedanji prvi občan Boris Preschern, ki je pred petimi leti prejel skoraj 60 % preferenc. Tokrat bo njegov edini “nasprotnik” volilna udeležba, saj bodo volitve veljavne, če bo svojo volilno pravico izkoristilo vsaj 50 % upravičencev. Na listi “Un comune per tutti” je ves sedanji občinski odbor, ponovno kandidirata pa še dva večinska občinska svetnika. Spodaj objavljamo imena kandidatk in kandidatov.

Županski kandidat: Boris Preschern
Lista “Un comune per tutti”: Alessandro Buzzi, Alberto Busettini, Marco Errath, Giovanna Liuzzo, Igor Longhini, Erica Moschitz, Marisa Piussi, Arianna Stocco, Alessandro Vuerich, Walter detto Fuchs Wedam