Boris Preschern edini kandidat v občini Naborjet – Ovčja vas

Tudi v Kanalski dolini bodo imeli enega samega županskega kandidata, saj se v občini Naborjet – Ovčja vas za to mesto poteguje le sedanji prvi občan Boris Preschern, ki je pred petimi leti prejel skoraj 60 % preferenc. Tokrat bo njegov edini “nasprotnik” volilna udeležba, saj bodo volitve veljavne, če bo svojo volilno pravico izkoristilo vsaj 50 % upravičencev. Na listi “Un comune per tutti” je ves sedanji občinski odbor, ponovno kandidirata pa še dva večinska občinska svetnika. Spodaj objavljamo imena kandidatk in kandidatov.

Županski kandidat: Boris Preschern
Lista “Un comune per tutti”: Alessandro Buzzi, Alberto Busettini, Marco Errath, Giovanna Liuzzo, Igor Longhini, Erica Moschitz, Marisa Piussi, Arianna Stocco, Alessandro Vuerich, Walter detto Fuchs Wedam

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.