Zaradi množičnega turističnega obleganja Tolminskih korit je tamkajšnja občina s turističnim zavodom pred tremi leti pohitela z ureditvijo večjega parkirišča na območju nekdanjega smetišča na mestnem obrobju, a to počela brez gradbenega dovoljenja. Gradbena inšpekcija je zato objekt uradno zaprla in naročila njegovo odstranitev. Lokalna skupnost hiti z urejanjem sprememb prostorskega načrta, po katerem bi lahko pridobili gradbeno dovoljenje.

Skokovita rast obiska znamenitih korit na južnem obrobju Triglavskega narodnega parka je večkrat presegla zmogljivost parkirišča na lokaciji, ki je bila neprimerna za obiske številnih avtobusov, za nameček je promet ob konicah zadušil vas Zatolmin. Na območju smetišča Štrklepce je zato leta 2019 Javni zavod Turizem Dolina Soče začel urejati makadamsko parkirišče in krožno obračališče za avtobuse.

Ureditev na degradiranem območju nekdanje deponije gradbenega materiala in drugih odpadkov se je pokazala kot edina rešitev za zadovoljitev vse večjih potreb po dodatnih parkirnih mestih, so pojasnili v skupni izjavi občine in zavoda: »Število obiskovalcev Tolminskih korit, Javorce in drugih znamenitosti v bližini se je toliko povečalo, da prostora ob vstopni točki v Tolminska korita ni dovolj, cesta proti Pologu pa je zahtevna in prenevarna za množičen turistični promet. Poleg tega se na ta način vas Zatolmin lažje izogne kolonam vozil in zastojem na ožjih odsekih lokalnih poti. Štrklepce so namreč tudi postaja za organiziran prevoz do Tolminskih korit.«

Spremembe OPN do poletja

Parkirišče je urejeno na nekmetijskem zemljišču zunaj naselja, z gradbenega vidika pa velja za manj zahteven in nenevaren objekt. »Za katerega pa še ni bilo mogoče pridobiti gradbenega dovoljenja. Veljavni občinski prostorski načrt iz leta 2012 namreč to območje opredeljuje kot območje okoljske infrastrukture, v teku pa je postopek spremembe namenske rabe zemljišča, po katerem bo to območje opredeljeno kot površina za prometno infrastrukturo,« dodajajo.

Nov prostorski odlok o občinskem prostorskem načrtu, ki bo vključeval tudi spremembo na Štrklepcah, bo začel veljati do letošnjega poletja, predvideva lokalna skupnost. »Zavod TDS kot investitor v tem času že pripravlja projektno dokumentacijo za ureditev celotnega območja nekdanjega odlagališča, sledila bo pridobitev gradbenega dovoljenja. Predlog sprememb je občina nosilcem urejanja prostora poslala januarja z namenom, da se do začetka letošnje turistične sezone uredi status parkirišča, vendar odgovor tudi po izteku zakonsko določenega 30-dnevnega roka še vedno čaka.«

Objekt po lanskoletni anonimni prijavi v ločenem postopku obiskal tudi okoljevarstveni inšpektor in se seznanil s predvidenim nadaljevanjem projekta na tem degradiranem območju zunaj mesta, še pojasnjujejo: »Ker bodo pri tem upoštevane vse okoljevarstvene zahteve, nepravilnosti ni ugotovil, je postopek ustavil.«