Volivci občine Podbonesec so za župana potrdili Camilla Melisso, ki je bil prvič izvoljen pred petimi leti. Tudi v Podbonescu bi lahko bil odločilen udeležbeni kvorum, saj je bil Melissa edini kandidat. Glas je oddalo 467 upravičencev, kar v skupnem merilu, vključno torej z volivci s seznama Aire, pomeni 43,64 %, predvideni kvorum pa je vsekakor znašal 356 glasov. Sam Melissa je nato prejel 425 glasov. Spodaj navajamo še, koliko glasov so prejeli posamezni kandidati liste “Insieme per Pulfero”, ki so bili vsi izvoljeni v občinski svet: Alessandra De Santis 91, Mirko Clavora 66, Severino Cedarmas 50, Gilberto Marseu 37, Anna Emilia Cedarmas 35, Pamela Fedrizzi 31, Patrick Chiuch 25, Anna Giulia Brescon 24, Mauro Gubana 22, Carlo Armellini 19, Mario Miscoria 17, Giuliano Cernet 6.

***

A Pulfero riconfermato Camillo Melissa. Superato il quorum di affluenza, il sindaco di Pulfero ha ricevuto 425 preferenze.