Federacija Europarc, ki povezuje zavarovana območja v Evropi, da bi z mednarodnim sodelovanjem in izmenjavo izkušenj izboljšali njihovo upravljanje, je čezmejni Ekoregiji Julijske Alpe, ki jo sestavljata Triglavski narodni park skupaj z Biosfernim območjem Julijske Alpe na slovenski strani in Naravni park Julijsko predgorje na italijanski strani, podaljšala listino za trajnostni turizem in certifikat za čezmejno sodelovanje do leta 2024. Sklep je Europarc sprejel, potem ko sta avgusta lani te kraje obiskala verifikatorja Bettina Kreisel iz Nemčije in Arto Ahokumpus s Finske in se pri preverjanju opravljenega dela in stanja srečala z več lokalnimi deležniki s področij naravovarstva, kmetijstva in turizma.
Kot je zapisano v utemeljitvi Federacije Europarc, sosednja parka zelo dobro sodelujeta pri upravljanju čezmejne Ekoregije in v sodelovanju z deležniki uspešno izvajata številne skupne aktivnosti kot tudi vsakoletni forum na temo trajnostnega turizma. Europarc je v svoje poročilo zapisal tudi nekatera priporočila: trajnostno upravljanje obiska mora na primer temeljiti na kakovosti in vrednotah in ne samo na številu obiskovalcev, so poudarili.
Naravni park Julijsko predgorje in Triglavski narodni park sodelujeta že 25 let, Federacija Europarc pa je njuno sodelovanje uradno priznala leta 2009, ko sta parka dobila certifikat za čezmejno sodelovanje. Leta 2016 jima je bila prvič podeljena listina za trajnostni razvoj turizma. S tem je postala Ekoregija Julijske Alpe prvo čezmejno območje s to listino. Oba parka sta vključena tudi v Unescovo mrežo Biosfernih območij MAB – človek in biosfera. Slovenski del Julijskih Alp je bil za biosferno območje razglašen že leta 2003, območje Julijskih Alp v naši deželi pa se je Unescovi mreži priključilo leta 2019.