Na ciepljenje pruoti covidu se morejo od 24. marca v naši daželi naročit an ljudje, stari od 75 do 79 liet, an buniki s posebno hudimi patologijami an invalidi. Kor poklicat Call center na tel. št. 0434 223522 al pa iti na CUP al v lekarne, ki nudijo telo storitev, v Nediških dolinah na primir tud v Farmacii Strazzolini v Špietre.
Zanimanje za ciepljenje je zlo veliko, zak tela je pot za se počaso uarnit k normalnemu življenju, tajšnemu, ku smo ga bli vajeni do februarja lan. Že parvi dan je med ljudmi s hudimi bolieznimi (kere so tele boliezni ušafata TLE, invalidi an tistimi, ki so stari od 75 do 79 liet, poprašalo za se cepit vič ku 28.500 ljudi (od potencialnih 110 tisoč, ki v FJK spadajo v tele kategorije), še vič ku tekrat, kar so se mogli lahko naročit ljudje, ki imajo vsaj 80 liet (parvi dan se jih je naročilo malomanj 26 taužint). Po drugem dnevu se jih je v telih novih skupinah ljudi naročilo na ciepljenje že vič ku 42.500.
V cieli Italiji so do 24. marca zvičer razdelil že vič ku 8 milijonov an pu odmerkov (dosi), 85,8 % vsieh, ki jih je Italija dobila (vič podatku ušafata na spletni strani ministrstva za zdravje  an na spletni strani GIMBE). Parbližno pet odstotku prebivaucu je dobilo že en odmerek, 2.706.381 ljudi (vič ku 4,5 %) pa je že končalo ciepljenje. V FJK pa so vse kupe razdelil 83.8 % vsieh odmierku, ki so jih imiel (191.771 od 228.875). Naša dažela pa je na varhu za kar se tiče tistih, ki so dobil že obe potriebni dozi: 5,8 % vsieh prebivaucu. Za njo so Dolina Aoste, Emilija – Romanja in Bazilikata. Še drugih 4,2 % pa je dobilo vsaj an odmerek. Med tistimi, ki imajo vič ku 80 liet, je ciepljenih z dvema dozama 27 %, z eno pa 20,6 %.