Od jutri, 1. aprila, se morejo na ciepljenje pruoti covidu v naši daželi naročit tud ljudje, stari od 70 do 74 liet (vsi tisti od letniku od 1951 do 1947) an tisti, ki skarbjo za hude invalide. Kor poklicat Call center na tel. št. 0434 223522 al pa iti na CUP al v lekarne, ki nudijo telo storitev. Seviede se morejo še naročit an ljudje, ljudje, stari vič ku 75 liet, an buniki s posebno hudimi patologijami (TLE  ušafata seznam) an invalidi.
Deželni odbornik za zdravje Riccardi je poviedu, de je v naši daželi v skupini od 70 do 74 liet parbližno 75 taužint ljudi, ki bi se mogli cepit. Za telo skupino je predvideno cepivo Astra Zeneca, ki so mu dal ime Vaxzevria, s ciepljenjem pa bojo začel sredi aprila.
V cieli Italiji so do 31. marca zvičer razdelil že vič ku 10 milijonov odmerkov (dosi), 89,1 % vsieh, ki jih je Italija dobila (vič podatku ušafata na spletni strani ministrstva za zdravje  an na spletni strani GIMBE). Vič ku 5,2 odstotku prebivaucu (3.143.159 ljudi) je že končalo ciepljenje, še drugih vič ku 6,2 % pa je dobilo parvo dozo. V FJK pa so vse kupe razdelil 89.9 % vsieh odmierku, ki so jih imiel (225.316 od 250.655). Že obe potriebni dozi je dobilo vič ku 6,5 % vsieh prebivaucu. Še drugih vič ku 5,6 % pa je dobilo an odmerek.

Vir: Italijansko ministrstvo za zdravje