Davide Clodig je novi ravnatelj Državne večstopenjske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavla Petričiča v Špetru. Dosedanji profesor na dvojezični nižji srednji šoli je julija uspešno zaključil natečaj za ravnatelje na slovenskih šolah (beri TUKAJ), danes, 22. avgusta, pa je v Trstu kot svoje delovno mesto seveda izbral prav špetrski zavod. Špetrsko dvojezično šolo je po upokojitvi zgodovinske ravnateljice Žive Gruden v zadnjih letih vodila Sonja Klanjšček, ki je sicer ravnateljica Večstopenjske šole v Doberdobu.

 

******

Davide Clodig è il nuovo dirigente scolastico dell’Istituto bilingue Paolo Petricig di San Pietro al Natisone. Clodig, che fino ad oggi è stato professore alla scuola secondaria di primo grado nello stesso Istituto Petricig, ha superato con successo il concorso per dirigente degli istituti con lingua di insegnamento slovena nello scorso mese di luglio. Oggi, 22 agosto, ha scelto di ricoprire l’incarico a San Pietro al Natisone. Dopo il pensionamento della storica dirigente Živa Gruden, fino ad oggi, l’Istituto era stato guidato da Sonja Klanjšček che è anche dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Doberdò del lago.