sola0415Deželni odbor je na soji zadnji seji, na predlog odbornice Santoro, odobriu seznam šuol, ki bojo lahko nucale vsoto (vsega kupe 29 milijonu evru, ki jih bo Deželi dala Evropska banka za investicije) za diela izrednega vzdarževanja šuolskih hramu. Na seznamu so vse prošnje, ki so paršle na Deželo, parbližno 280 (169 v sami videnski pokrajini). Za viedet, ki dost od telih bojo dobile pomuoč, bo trieba počakat, de bojo Občine, ki so nardile prošnje, vprašale za posojilo.
Dežela misle, de bo lietos lahko financirala petdeset / šestdeset kantierju, med telimi bo tudi tist od dvojezične šuole v Špietre, ki za postrojit do konca star sedež (viale Azzida) bi muorla dobit 766 tavžint evrov. Če bo takuo, se bo moglo narest vsa potriebna diela, ki so jih začel lan novemberja, de bo na koncu cieu dvojezični inštitut v adnem samem hramu.
Projekt, ki ga je Občina Špietar predstavla pred kratkim, po srečanju, ki ga je imeu župan Zufferli z odbornico Santoro, je trideseti po varsti. Pred njim sta pa druga projekta, ki zadevata naše doline: šuola v Bardu v Terski dolini bo dobila 85 tavžint evrov za postrojit kuhinjo an menzo an za redno vzdarževanje stavbe, an šuola v Podutani (590 tavžint evrov). Za kar se tiče telo zadnjo, te glavno dielo bo za postrojit strieho, de na bo teklo not.
Sada bo Dežela pošjala seznam na ministrstvo za šolstvo, ki ga bo vključilo v daržavni načrt (progetto) za šuolsko gradbeništvo.