V Villi Manin, pri Passarianu, je v petak, 27. luja, Deželni sviet želeu zbrat društva, ki v Furlaniji Julijski krajini dielajo, da bi daržale vezi s tistimi, ki so pustil že puno cajta od tegà suoje rojstne kraje, da bi dobil dielo an bi takuo preživiel.
Med telimi društvi je bluo sevieda tudi Slovenci po svetu, ki ga je zastopal direktor Renzo Mattelig an ki puno skarbi za Benečane, ki živijo deleč od nas, pa ki nieso pozabil na suoje korenine.
Deželo sta zastopala priet predsednik deželnega sveta, Franco Iacop, an odbornik Gianni Torrenti, na koncu še predsednica Dežele, Debora Serracchiani. Srečanje je bluo parložnost, da bi Dežela podelila priznanja tistim, ki so v tujini imiel nieko pomembno vlogo an ki so deleč od duoma dielal z veliko odogvornostjo. Med telimi sta bla tudi Santo Drescig, ki je gor s Seuca an je živeu puno liet v Belgiji, an Maria Petricig s Tarčmuna, ki je dielala ku kuharca blizu Londona.