comitatoŠe pred koncem letošnjega leta bo začel delovati Centralni urad za slovenski jezik, ki ga je deželni svet ustanovil s posebnim členom v finančnem zakonu decembra lani na predlog paritetnega odbora in ob podpori deželne vlade ter slovenskih svetnikov Igorja Gabrovca in Stefana Ukmarja. Tako je na zadnji seji paritetnega odbora za slovensko manjšino, ki je bila v torek, 28. junija, napovedal deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti. Nastalim zamudam so botrovali predvsem birokratski zapleti, do konca leta pa bodo preko razpisov in s črpanjem iz seznamov osebja pokrajinskih uprav (te, kot je znano, ukinjajo) uradu zagotovili primerno usposobljen kader, ki bo delal v vseh treh pokrajinah, kjer živimo Slovenci. Deželni urad za slovenski jezik bo namreč koordiniral dejavnosti, ki so povezane z rabo slovenščine v javni upravi in bo oporna točka za druge podobne urade, ki delujejo v sklopu krajevnih uprav in drugih javnih ustanov. Ob robu seje paritetnega odbora je Torrenti tudi zagotovil, da si deželna vlada prizadeva, da bi rešila problem ustanov in krajevnih uprav, ki še čakajo na “zamrznjena” sredstva za nudenje storitev v slovenščini v skladu s projekti, ki so jih načrtovale že od leta 2012. Dežela naj bi v ta namen pripravila ustrezen akt. Veliko prej pa naj bi začel delovati urad za slovenski jezik Občine Čedad, ki je v zadnjih letih kot številne druge zaman čakala na predvideni prispevek. Kot je znano, je zadnje tri leta in pol usluge slovenskega občinskega urada za slovenski jezik v pričakovanju, da sama Občina prevzame to nalogo, enkrat tedensko brezplačno ponujalo Kulturno društvo Ivan Trinko na svojem sedežu. Zadnja pogodba z društvom zapade konec julija, Občina pa je že izvedla razpis za zaposlitev osebe za vodenje urada za slovenski jezik, ki bo skrbel tudi za čezmejne projekte. Razpis je bil deležen izrednega zanimanja, po opravljenem predizboru in ustnem izpraševanju pa je strokovna komisija sestavila lestvico, na podlagi katere bo Občina zaposlila novo uradnico ali uradnika. Na prvo mesto se je uvrstila Kristina Ferluga, ki sicer že nekaj let vodi urad za slovenski jezik Občine Gorice, na drugo Benečanka Michela Predan, na odobreni lestvici pa sta še Fabio Vizintin in Christian Iveta.