panontDežela bi bila pripravljena vnesti potrebne spremembe v zakon o reformi krajevnih uprav, da bi imela ‘podobmočja’ več pristojnosti, sprejela pa bi lahko tudi ustanovitev ‘Beneške unije’, ki bi združevala Terske in Nadiške doline, toda samo pod pogojem, da bi se s tem strinjalo zadostno število občin in se o tem javno izreklo. Tako sta deželni odbornik Paolo Panontin in načelnik Demokratske stranke v deželnem svetu Cristiano Shaurli odgovorila na kritike in predloge županov in upraviteljev Nadiških dolin v sredo v Sovodnji. Srečanja so se udeležili vsi župani sedmih občin Nadiških dolin, komisar Gorske skpunosti Ter, Nadiža in Brda Sandro Rocco, deželni svetnik in bivši župan Podutane Giuseppe Sibau (Odgovorna avtonomija) in pokrajinski svetnik iz Špetra Fabrizio Dorbolò (Sel).
Po pozdravu župana Sovodnje Germana Cendoua je Panontin povedal, katere so glavne značilnosti reforme, in poudaril, da bi lahko Dežela pri sestavi novih medobčinskih krajevnih unij upoštevala različne kriterije, na koncu pa se je odločila za tista območja, v katerih so v zadnjem obdobju občine med sabo uspešno sodelovale, in to so bili socialno-skrbstveni okraji.
Vsi upravitelji Nadiških dolin, ki so nato govorili, so izrazili svojo zaskrbljenost zaradi velikosti predvidene Unije “Nadiže”, ki naj bi po deželnem načrtu imela 52 tisoč prebivalcev (samo 6 tisoč v Nadiških dolinah, op.a.), to območje pa sploh ne bi bilo homogeno, saj bi zaobjelo gorate obmejne kraje in industrijsko razvito ravnino. Oba predstavnika deželne večine sta priznala, da je dejansko Unija Nadiže verjetno tista, ki vključuje stvarnosti, ki se med sabo najbolj razlikujejo. Po mnenju Panontina in Shaurlija pa bi bila najbolj učinkovita rešitev ustanovitev nekega podobmočja med sedmimi občinami Nadiških dolin.
Dežela bi bila namreč pripravljena dati podobmočjem večjo vlogo, kot je tista, ki jo zdaj predvideva zakon, in zlasti vse funkcije iz 27. člena, kot so davčne storitve, zasebne gradnje in javna dela. Glede predloga, ki so ga postavili župani Luca Postregna iz Srednjega, Mario Zufferli iz Dreke in Germano Cendou iz Sovodnje, in sicer da bi ustanovili unijo na podlagi ozemlja, ki ga zaobjema današnja Gorska skupnost Ter, Nadiža in Brda, pa sta oba predstavnika Dežele odgovorila, da bi bila ta rešitev izvedljiva. Potrebno pa bi bilo, da bi se vse občine s tem predlogom strinjale, a do tega ni prišlo. Sama večina Občine Špeter (največja občina v Nadiških dolinah, op.a.) je na primer pred dvema tednoma teden na izrednem občinskem svetu zavrnila tak predlog, ki ga je postavila opozicija.