giro-majice“Giro d’Italia je spodbudil naše sodelovanje s Planinsko družino Benečije in dvojezično šolo v Špetru.” Tako je povedal predsednik Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Ivan Peterlin na tiskovni konferenci pred prihodom protagonistov “rožnate dirke” v Benečijo. Prvi viden rezultat je bila majica, s katero so otroci dvojezične šole dali svojo dobrodošlico kolesarjem, predsednik Zsšdija pa je v intervjuju za naš tednik izpostavil tudi nekaj ambicioznih zamisli, s katerimi bi lahko tudi športniki prispevali k večji rabi slovenskega jezika ali narečja v teh krajih tudi v zunajšolskih dejavnostih. Kot so namreč pri Združenju ugotovili s posebno raziskavo, ki so jo izvedli v sodelovanju s Slovenskim raziskovalnim inštitutom v šolah s slovenskim ali dvojezičnim poukom, je v Benečiji slovenščina edini pogovorni jezik v družini samo v 2,7% primerov, v kombinaciji z italijanščino ali drugim jezikom pa pri 40,2% družin otrok, ki obiskujejo dvojezično šolo. Večina šolarjev in dijakov (57,1%), pa prihaja iz neslovenskega družinskega okolja. “Prav omenjena raziskava je potrdila potrebo, da bi tudi v Benečiji imeli čim več športnih dejavnosti v slovenskem jeziku oziroma narečju. Srce, utrip vsega, pa mora biti v tem primeru šola. Zato se nameravamo čim prej sestati z ravnateljico dvojezične šole Sonjo Klanjšček, profesorjem Mattio Cendouom in profesorico Vesno Jagodic, ki je med drugim že vodila neke vrste šolski rokometni krožek. Radi bi namreč, da bi že septembra, z novim šolskim letom, zaživel krožek ali eventuelno tudi društvo. Izbrati pa moramo vsekakor panoge, s katerimi se ne ukvarjajo druga krajevna društva, saj ni naš namen, da bi jim delali konkurenco. Rokomet bi lahko bil verjetno dobra izbira, saj bi tak krožek lahko vodila tudi sama profesorica Jagodičeva. Možne pa bi bile tudi povezave s Posočjem. V tesni povezavi s šolo pa bi lahko imeli tudi tečaje gimnastike, o čemer se moramo vsekakor pogovoriti s profesorjem Cendouom. Vse mora biti dobro organizirano in strokovno nastavljeno, ne smemo improvizirati,” je povedal Ivan Peterlin. Zsšdi je vsekakor že med letošnjim šolskim letom obiskalo dvojezično šolo v Špetru s svojim projektom Skokica. “To našo športno prireditev so na šoli vsi sprejeli z velikim navdušenjem, prišlo je tudi veliko staršev, otroci pa so se res izkazali. Tudi izkušnja s Skokico nam je vlila dodatnega elana in nas še bolj prepričala, da je pravilno, da se na tem območju spodbujajo športne dejavnosti v slovenščini. Tudi krovnima organizacijama smo že napovedali, da nameravamo Benečiji posvetiti posebno pozornost, o tem smo razpravljali tudi na dveh sejah našega izvršnega odbora. Podporo za naše načrte v Benečiji pa bomo iskali tudi na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, kjer so prav tako poudarili, da je videnska pokrajina prednostno območje.” Na Videnskem je edina članica Združenja slovenskih športnih društev v Italiji Planinska družina Benečije. Kaj pa načrtujete z njimi? “Z beneškimi planinci smo se sestali že pred ‘Girom’, prišli bomo tudi na 45. srečanje obmejnih planinskih društev, ki ga 12. junija organizirajo prav v Benečiji. Tu bomo izkoristili priložnost, da se s predstavniki Planinske družine Benečije spet pogovorimo. Doslej smo razpravljali predvsem o pomoči pri tečajih smučanja in plavanja, ki jih društvo vodi že vrsto let. Pomembno je, da so tu prisotni slovenski vaditelji, mi smo pa beneškemu društvu pripavljeni pomagati tudi z organizacijskega vidika s pomočjo našega goriškega urada. Sicer pa smo na splošno pripravljeni tudi finančno vložiti v ‘projekt Benečija’ oziroma za dejavnosti, ki omogočajo širitev rabe slovenskega jezika oziroma narečja.”