Gradnja športnega stadiona s 550 sedeži na Brajdi bo ena večjih naložb tolminske občine v naslednjih dveh letih. Občinski svet je nedavno že potrdil predlog dveletnega proračuna, v katerem sta za ureditev atletskega stadiona z nogometnim igriščem, vso infrastrukturo in spremljevalni objekt predvidena dva milijona evrov. Naložbo naj bi izpeljali do poletja 2022.

Projekt je občina napovedovala že dalj časa, po obnovi atletske steze pa prihaja na vrsto še glavni zalogaj, ki ga v glavnem predstavlja spremljevalni objekt, zasnovan na območju obstoječe brežine s tribunami. Zaprti prostori garderob in servisov so skriti v novo zasnovano brežino, na katero so položene tribune z nadstreškom. Edina zaprta prostora v pritličju sta dva manjša zastekljena objekta namenjena komentatorjem in tehnični podpori pri tekmovanjih.

Zasnova tribune na Brajdi je delo arhitekta Tomaža Krušča, ki je zasnoval tudi nacionalni nogometni center na Brdu pri Kranju.

Tribuna bo imela 454 sedežev na vzhodni in 95 sedežev na zahodni strani, prostora bo še za štiri garderobe, sobo za sodnike, sejno sobo, dve skladišči za opremo, delavnico in pralnico, javne sanitarije, kotlovnico, nakar ostaja še dobrih 500 kvadratnih metrov notranjih kletnih prostorov. S pridobitvijo bo svojo funkcionalnost dokončno izgubil star ležeči nebotičnik, ki daje doslej prostor številnim uporabnikom. Občina ga namerava v prihodnosti porušiti in prostoru spremeniti namembnost bržkone z novimi športno-rekreativnimi dejavnostmi.

V sklopu gradnje bo pripravljen nov priključek na cesto. Atletski stadion bo imel izvedene razvode za potrebe merilne tehnike za tekmovanja, pripravljen pa bo tudi razvod za morebitno izvedbo razsvetljave stadiona. Projekt je zasnoval priznani arhitekt Tomaž Krušec. »Z naložbo bomo poskrbeli, da bodo dobili tudi največji klubi in društva z največ člani primerne pogoje in prostore za delo,« je napovedal župan Uroš Brežan. Zadovoljen je, da bo ta del mesta naposled dobil novo podobo in da bo lahko gostil pomembna tekmovanja tudi na višji ravni.

Pod tribuno bo dovolj prostora.

Predlog proračuna za leto 2021 predvideva skoraj 17 milijona evrov odhodkov in zadolževanje v višini 2,45 milijona evrov, čez dve leti pa 15,6 milijona evrov odhodkov in za slaba dva milijona posojila. Župan pravi, da se občini »zaradi uspešnega črpanja evropskih sredstev do leta 2015 ni bilo treba zadolževati«, v zadnjih letih pa je evropskega denarja precej manj, zato mora občina razvojni korak držati z zadolževanjem. Občina Tolmin je državi na poziv k pripravi predlogov za projekte nove finančne perspektive pripravila seznama 31 razvojnih projektov, kjer izstopajo trije – ureditev prostorov Satelitskega urgentnega centra, izgradnja Centra za zaščito in reševanje in vzpostavitev Centra za delo na daljavo.