Zveza slovenskih kulturnih društev razpisuje 8 mest za državno civilno službo za mlade med 18. in 28. letom starosti. Na voljo so štiri mesta v Trstu, tri v Gorici in eno v Čedadu, prijave pa so možne do 15. februarja.
Civilna služba traja 12 mesecev in nudi enkratno priložnost, da mladi spoznajo novo kulturno in delovno okolje, ob tem pa jim odpira tudi možnosti za bodočo zaposlitev. Največja ustanova, ki se ciljno ukvarja s civilno službo tako na državnem kot tudi na deželnem nivoju, je združenje Arci Servizio Civile, v kateri so različna društva in institucije (ICS, Fundacija Luchetta Ota D’Angelo, Itis …). Med članicami Arcija so tudi slovenske ustanove, kot je Zveza slovenskih kulturnih društev, ki je letos na razpis prijavila projekt “Comunità inclusive per menti creative“. Z njim se bodo lahko mladi približali društveni realnosti Slovencev v Italiji in spoznali delovanje več slovenskih kulturnih ustanov. ARCI Servizio civile sicer ponuja tudi druge projekte, pri ZSKD pa lahko mladi civilno službo opravijo v slovenskem jeziku.
Prostovoljci  – mesečno nadomestilo znaša približno 400 evrov – morajo opraviti 1.400 ur v teku 12 mesecev, kar pomeni približno 5 ur na dan (zajamčena je fleksibilnost, oporečnik pa mora zagotoviti, da opravlja službo vsak dan), na voljo imajo tudi 20 dni dopusta. Predviden je tudi bolniški dopust. Prijavijo se lahko mladi iz držav EU (priporočeno pa je znanje italijanščine), ki imajo ob izteku roka vsaj 18 let oziroma še niso dopolnili 28 let. Prijava poteka preko spleta (TUKAJ) zanjo morajo imeti kandidati digitalno identiteto (SPID).
Vse informacije so na voljo na spletni strani združenja Arci Servizio Civile FVG (Ul. Fabio Severo 31, 040-761683), kjer se lahko do izteka roka vsak dan med 10. in 12. ter 15. in 17. uro kandidati posvetujejo ali tudi direktno prijavijo s pomočjo osebja združenja. Vse informacije so na voljo tudi na Zvezi slovenskih kulturnih društev (Trst, Ul. San Francesco 20, 040 635626, trst@zskd.eu; Gorica, Korzo Verdi 51, 0481 531495, gorica@zskd.eu; Čedad, Ul. Trinko 8, 0432 731386, cedad@zskd.eu; Solbica, Ul. Udine, 338 2583005 ali 0433 53428,rezija@zskd.eu). Ob prijavi je treba izbrati projekt – denimo projekt Zveze slovenskih kulturnih društev – in sedež opravljanja (Trst, Gorica ali Čedad).