dela_soleV ponedeljek, 14. septembra – kot smo napisali v prejšnji številki – se je šolsko leto uradno začelo tudi na špetrskem Večstopenjskem dvojezičnem zavodu.
Dvojezična šola, ki je prav v prejšnjem šolskem letu slavila tridesetletnico delovanja, je namreč letos zabeležila nov rekord vpisov. Šola pa že peto šolsko leto zapored začenja s svojimi dejavnostmi na različnih lokacijah, potem ko je morala marca 2010 iz varnostnih razlogov zapustiti stari sedež v Ažlinski ulici, ker stavba ni odgovarjala protipotresnim normam. Po številnih birokratskih in drugačnih zapletih so stari sedež špetrske dvojezične šole začeli obnavljati konec novembra lani. V teh  letih pa so potrebe dvojezične šole močno narasle. Zato je špetrski župan Mariano Zufferli predlagal in za to dal pripraviti tudi načrt, da bi ob glavnem poslopju zgradili še prizidek. Dežela FJK je pa poskrbela za dodatna finančna sredstva.
Prav o poteku obnovitvenih del so v sredo, 16. septembra, na srečanju v Špetru razpravljali špetrski župan Zufferli, podžupanja Claudia Cantoni, Luigia Negro in Stefano Predan za SKGZ oziroma Riccardo Ruttar in Larissa Borghese za SSO.
Špetrska občinska uprava je želela namreč seznaniti predstavnike slovenskih krovnih organizacij s potekom obnove, saj si želi z njimi čim boljše sodelovati. Kar zadeva staro stavbo, bi morala biti dela zaključena do marca, je povedal župan Zufferli, torej skoraj v skladu s prvotnim načrtom. Manjša zamuda je nastala zaradi težav z eno od ekspertiz. Zdaj je zadeva rešena in dela s pospešenim ritmom nadaljujejo. Kar zadeva prizidek, pa je izvršni načrt za gradnjo že pripravljen in ga bodo v kratkem prejeli občinski uradi.
“V teh dneh pa se bom v Trstu sestal z odgovornim na proveditoratu za javna dela, da izvem, kako naprej. Radi bi seveda čim prej začeli tudi z drugim delom obnove, poleg tega bo treba na primer razne napeljave istočasno urediti tako v glavnem poslopju kot v prizidku. Na proveditoratu morajo zato najti najbolj primerno rešitev, da bo vse skupaj opravljeno v čim krajšem času.
Naš cilj je namreč to, da damo možnost šoli, da čim prej pride spet do svojega sedeža. Najboljše pa bi bilo seveda, če bi se lahko tja spet preselili vsi istočasno. Vsekakor bi morali v naslednjih dneh izvedeti, kako naj nadaljujemo z obnovo,” je še dodal Zufferli, ki je srečanje s predstavniki slovenskih organizacij ocenil kot pozitivno in konstruktivno.
Na njem je beseda tekla tudi o notranji opremi (o tem se bo v kratkem župan pogovoril tudi z ravnateljico dvojezične šole), da bi bilo tudi to vprašanje čim prej urejeno in ne bi prišlo do nepotrebnih zamud, ko bodo gradbena dela zaključena.