Nova Gorica bo v sodelovanju z Gorico Evropska prestolnica kulture (EPK) leta 2025. Koncept GO! Borderless je zelo evropski in prinaša pomembne odgovore za izzive, ki so pred Evropsko unijo, poudarjajo v Mestni občini Nova Gorica (MONG) in napovedujejo, da je povezovanje sil temelj za razvojni preboj obeh mest.

Štiriletni trud s kandidaturo je naposled obrodil sadove. »To pomeni, da imata Gorici kot enotno urbano območje priložnost, da postaneta prestolnici in pomembna točka v Evropski uniji. Leta 2025 bo celotna pozornost usmerjena v goriško območje, ki je tudi center čezmejne regije,« je prepričan župan MONG Klemen Miklavič in dodaja, da bo status EPK ponudil priložnost ne samo kulturnega ustvarjanja in urbanističnega razvoja obeh Goric, ampak bo lahko zelo močno vplival na gospodarstvo, turizem in na delovna mesta: »S tem, ko postajamo prepoznavni, lahko sporočamo prednosti naših krajev za študij, investicije in življenje. S kulturnim ustvarjanjem in programom evropske prestolnice kulture pa se bo povečala tudi kakovost življenja tistih, ki že živimo v Goricah in tistih, ki bodo sem še prišli.«

Veselje ob razglasitvi na Trgu Evrope. Foto: Mateja Pelikan

Njegov sosedki kolega Rodolfo Ziberna je bil navdušen, zmago pa posvetil »ljudem tega edinstvenega ozemlja, ki so toliko trpeli, a so uspeli odreagirati tako, da so ustvarili boljšo prihodnost za mlade«. Pravi, da je to prelomnica: »Biti Evropska prestolnica kulture nam bo omogočilo pridobiti nove človeške in finančne vire za razvoj gospodarstva in zaposlovanja naših mest s pomočjo kulturnih, pa tudi urbanističnih in gospodarskih pobud.«

Leto 2025 bo prineslo več kot 600 dogodkov in več kot 60 različnih projektov v celotni regiji od Bovca do Komna in Dežele Furlanije Julijske krajine z več kot milijonom obiskovalcev. Povezali se bomo z 251 partnerji iz 34 držav in tako bomo zares brezmejni, napovedujejo v MONG.

MONG obljublja

Z evropsko prestolnico kulture bomo:

Obnovili Trg Evrope in ga spremenili v mednarodno kulturno in turistično atrakcijo;

Odprli nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, predvsem za mlade, na področju kulture, trgovine, gostinstva, informacijske tehnologije in zelenih industrij;

Omogočili razvoj inovativne ponudbe in storitev na različnih področjih, denimo na področju turističnih namestitev;

Dvignili mednarodno prepoznavnost obeh mest, kar je bistveno tudi za promocijo in ugled naših gospodarskih družb;

Dodatno podprli naša društva, zavode in samostojne kulturne ustvarjalce;

Razvili nove programe in ponudili dodatno vsebino otrokom in najstnikom ter jim omogočili, da postanejo soustvarjalci kulturnih vsebin v obeh mestih;

Omogočili vključitev kulturne dejavnosti tudi tistim skupinam, ki težje prihajajo na kulturna prizorišča, denimo mladim družinam in starejšim občanom.