Med šibke točke Evrope sodi njena nezadostna skrb, ki jo posveča vprašanju narodnih in jezikovnih manjšin, ki predstavljajo 10 odstotkov celotnega evropskega prebivalstva. Zato smo z velikim zadovoljstvom zabeležili novico, da je Evropska komisija, zakonodajno telo EU, prejšnjo sredo v Bruslju sprejela delegacijo Federativne zveze evropskih narodnosti FUEN, v kateri je bil tudi predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko. Srečanje je sledilo državljanski pobudi Minority SafePack, pri kateri so sodelovali tudi Slovenci v Italiji, ki je zbrala milijon in 200 tisoč podpisov v podporo novemu zakonu za drugačno obravnavo manjšinskih vprašanj, ki so del evropske kulture in pluralnosti.

Na Evropski komisiji je sedaj skrb, da preuči vsebine, ki so ji organizatorji posredovali, in da v naslednjih šestih mesecih sproži zakonsko pobudo, ki bo upoštevala nasvete in priporočila združenja FUEN. Kot je znano, ima Evropska komisija največje pristojnoti pri odločanju in spreminjanju zakonodaje, ki zadevajo državljane Evrope.

Uvodni del dokumenta FUEN zadeva priporočilo Evropskega sveta za zaščito in promocijo kulturne in jezikovne raznolikosti za jezikovno, izobraževalno in kulturno politiko za narodne in jezikovne manjšine v državah članicah. Povsod, kjer živijo manjšine, naj se promovira učinkovito izobraževanje v regionalnih ali manjšinskih jezikih. Ob tem naj se zagotovi, da imajo predstavniki manjšin možnost vsestranskega kulturnega življenja ter dostop pri uveljavljanju svojih jezikovnih specifik do tiskanih in avdiovizualnih medijev. Za omenjene dejavnosti morajo biti zagotovljana primerna finančna sredstva.Vidnost manjšinskih jezikov je treba zagotoviti tako v uradnih dokumentih kot v javni upravi, pravosodju ter še marsikje drugje v javnosti.

Evropska komisija bo morala celovito preverjati, ali države članice uresničujejo omenjene direktive in naj promovirajo pobude za finančno pomoč pri uveljavljanju regionalnih in manjšinskih jezikov. Evropski parlament in Evropski svet, menijo pobudniki Minority SafePacka, naj ustanovita Evropski center za jezikovne raznolikosti, ki bi bil v pomoč institucijam Evropske unije pri promociji jezikovne raznolikosti in njihove uporabnosti.