V pandiejak zjutra an kamjon iz Tolmina je paršu v Prosnid, v občini Tipana. Tam so ga čakal Alan Cecutti od kimetije Brez mej an predstavniki čedajskega urada Kmečke zveze. Šlo je za an važen moment evropskega projekta FARmEAT, saj so s tistim kamjonam pejal v klavnico (macello) v Tolmin parvo beneško žvino, adno od petih krav, ki jih je Alan v zadnjih cajtih rediu na soji kimetiji. Projekt se je rodiu pru zatuo, de bi italijanska (predvsem beneška) an slovenska (posoška) stran sodelovale, takuo de bi razvili adno področje, tisto od živinoreje, ki še želi imiet suoj prestor v našem ekonomskem sistemu.cecutti
Alan je na žalost edini v Prosnidu, ki ima še krave: “Ankrat v vasi je bluo parbližno osamstuo ljudi an vsaka družina je imiela narmanj deset krav. Donas tle živi še trideset ljudi, narvič je starih”. On sam bi ne daržu v tistim kraju kimetijo samuo z žvino: njega glavna dejavnost, glavno dielo, je agriturizem Brez mej, ki, za jo reč glih, je zlo uspešen.
Po soji strani Stefano Predan, tajnik čedajske Kmečke zveze, podčrta (sottolinea), de “glavna ideja od FARmEAT je bla od naše organizacije, predstavli smo jo Deželi, ki jo je lepuo sparjela. V projekt so uključili tudi  čedajsko mlekarno, Kmetijsko gozdarski zavod iz Nove Gorice, Kmetijsko zadrugo Tolmin an deželno društvo proizvajaucu APROBIO. Dežela je preuzela vlogo bit ‘lead partner’ an lieta 2012, potle ki je biu projekt odobren s strani Evropske unije, smo začel dielat. Vse tuole vepejemo do konca čez malo miescu, marca 2015.”
Projekt predvideva, de bi živinorejci iz Nadiških an Terskih dolin uozil klat, ubivat  žvino v Tolmin, teli bi potle dobili iz klavnice mesuo že parpravljeno za ga nucat al predajat.
“Vloga Kmečke zveze je,” pravi še Predan, “de darži stike med partnerji, de  koordinira cieu projekt, predvsem za kar se tiče zakonodaje (legislazione), saj an problem telega sodelovanja je, de Italija an Slovenija imata, ku je normalno, različne zakone. Beneški kimetje so pokazal, de tuole jih zanima. Kontaktiral smo parbližno stuo beneških kimetij, od začetka pa konkretno sodeluje v telem projektu dvajst kimetij, ki so dokazale, de čejo razvit soje delovanje na telim področju an tuole v sodelovanju s sloviensko stranjo.”