Dijake in osebje slovenskega višješolskega centra v ulici Puccini v Gorici je na dan slovenske kulture ob prihodu v šolo čakalo neprijetno presenečenje. Neznanci so se namreč sredi noči “proslavili” z mazaško akcijo in na zid ob vhodu v slovenski šolski center zalepili nekaj fašističnih plakatov. Ker je bil na njih poleg gesel “Devoti alla vittoria” in “Tamburo dell’avanguardia” natisnjen tudi logotip neofašističnega študentskega in dijaškega gibanja Blocco studentesco, ki deluje v okviru CasaPounda, je vsekakor povsem jasno, da so plakate tja postavili člani te skupine, ki ima kot naslovno sliko na svoji FB-strani prav sliko z napisom Tamburo dell’avanguardia. V zadnjem obdobju in v pričakovanju 10. februarja, ki ga je Italija imenovala za dan spomina na fojbe in eksodus, se je gibanje med drugim spravilo tudi na partizansko združenje VZPI-ANPI.
Predstavniki tehniškega in licejskega pola so vsekakor o zadevi nemudoma obvestili karabinjerje, plakate so takoj sneli z zida, pokrajinski tajnik SSk za Goriško Julijan Čavdek pa je takoj pisal tudi goriškemu prefektu Massimu Marchiesiellu in goriškemu županu Rodolfu Ziberni in ju pozval naj storita, kar je mogoče, da se taki dogodki ne bi več ponavljali. Obenem je opozoril tudi na dejstvo, da je danes osrednji slovenski kulturni praznik. Mazaško akcijo je ostro obsodila tudi slovenska senatorka Tatjana Rojc, ki je tudi izpostavila, da Slovenci ob obletnici smrti Franceta Prešerna slavimo kulturo tudi kot dejavnik identitete in mirnega sobivanja z drugimi. Storitelji so torej skazili tudi vse to. Rojčeva pa je skupaj z bivšo presednico Dežele FJK in sedanjo parlamentarko Demokratske stranke Deboro Serracchiani poudarila, da je treba “črn val zaustaviti, preden bo prepozno”. Parlamentarki sta opozorili na to, da se tu na vzhodni italijanski meji spet pojavlja obmejni fašizem, s katerim skušajo spodbuditi sovraštvo med Italijani in Slovenci. Prav zato je nujen hiter odziv institucij na vseh ravneh, ki morajo odločno obsoditi take primere intolerance.

***

“Le istituzioni condannino subito i gesti provocatori e di marca schiettamente fascista compiuti contro le scuole slovene di Gorizia dal gruppo giovanile di Casa Pound. Fermiamo un’onda nera prima che sia troppo tardi”. Così le parlamentari del Pd Tatjana Rojc e Debora Serracchiani, che stigmatizzano l’affissione, presumibilmente nella notte, sul muro del centro scolastico sloveno che ospita due poli scolastici superiori, in via Puccini a Gorizia, di manifesti del ‘Blocco studentesco’, il ramo giovanile di Casa Pound, che raccoglie studenti delle scuole superiori e universitari. Le immagini sono di evidente stampo neofascista e recano i motti “Devoti alla Vittoria!” e “Tamburo dell’Avanguardia”.
Per Serracchiani e Rojc “il pericolo c’è ed è sempre più evidente. Qui è ridiventato spavaldo il cosiddetto ‘fascismo di frontiera’: al confine orientale d’Italia si vuole tornare ad alimentare l’odio etnico tra italiani e sloveni, come nei tempi più bui. Chiediamo alle istituzioni cittadine e regionali, a tutte le forze politiche democratiche, di prendere una netta posizione di condanna contro gesti che esprimono deliberata intolleranza nei confronti della comunità slovena. La convivenza è stata un traguardo raggiunto con fatica e tanto impegno, non permetteremo a questi fascisti di rimettere indietro le lancette della storia”.
In particolare la senatrice Rojc precisa che “l’atto assume un significato particolarmente odioso in quanto compiuto in occasione della Festa nazionale della Cultura istituita dalla Repubblica di Slovenia. L’8 febbraio, giorno della morte del poeta France Prešeren (1800-1849), si celebra la cultura come fattore di identità slovena e di pacifico rapporto con l’altro. Hanno voluto sporcare anche questo”.
Il segretario provinciale del partito Slovenska skupnost Julijan Čavdek si è invece rivolto al prefetto di Gorizia Massimo Marchiesiello ed al sindaco Rodolfo Ziberna, sottolineando che l’affissione dei manifesti fascisti da parte del Blocco studentesco presso le scuole slovene di Gorizia “rappresenta già di per se un’inutile e dannosa provocazione per il clima di reciproco rispetto che si costruito in questi anni,” ma che si tratta di un’ulteriore provocazione proprio in virtù del fatto che oggi nella Repubblica di Slovenia e nelle varie comunità nazionali slovene presenti sul territorio transfrontaliero e nel mondo si celebra la giornata della cultura slovena. Čavdek ha anche chiesto al presidente ed al sindaco di Gorizia di fare quanto possibile, affinchè simili fatti di inutile provocazione non si ripetano.