Tele zadnje cajte smo puno krat čul ime nieke vasi v Goriških Brdih, ne deleč od Idarske doline. Tela vas se kliče Slapnik, an že od konca druge svetoune uiske je zapuščena. Sada se puno guori go mez njo, zak je angleška televizija odločila, de bo tam snemala, al pa, takuo, ki se seda prave, nardila an ‘reality’, kjer bo adan par za vsako daržavo stroju adno hišo.

Vič v tiskani izdaji Novega Matajurja, ki je izšla 27. februarja, dolzdol pa ušafata fotografije iz tele zapuščene vasi.