‘Liberiamoci dai fascismi, osvobodimo se fašizmov’, takuo je pisalo na velikem traku, ki je odparu sprevod, ki so ga antifašistične sile organizale v saboto, 3. novemberja, v Tarstu ku odgovor na tistega, ki so ga v istih urah imiel predstavniki Casapounda.
Sprevoda se niesta križala an vse je šlo napri mirno. Bluo je lepuo videt, ki dost mladih se je zbralo na targu Svetega Jakoba. Kupe z druzim so pokazal Italiji an cielemu svietu, de vierjejo v svobodo an demokracijo. Po drugi strani je biu Tarst tist dan zaries čudno miesto: puno policije an karabinierju, glavne cieste zaparte, takuo ku puno butig.