Slovenščina in njena javna raba sta odvisni od vseh nas, še vedno pa premalo ljudi uveljavlja jezikovne pravice oziroma se marsikdo verjetno niti ne zaveda njihovega pomena. Da bi spodbujali rabo slovenskega jezika povsod, kjer je to mogoče, oziroma da bi pomagali posameznikom in organizacijam pri uveljavljanju vseh pravic, ki jih zagotavlja obstoječa zakonodaja, to se pravi v tem trenutku zaščitni zakon 38/2001, deželna zakonodaja, okvirna konvencija Sveta Evrope in druga državna ter mednarodna določila, sta krovni organizaciji SKGZ in SSO lani ustanovili skupno pravno službo “ZaJezik”, ki jo vodita Livio Semolič in Julijan Čavdek. Njen prvi sogovornik so posamezniki, člani slovenske skupnosti, ki potrebujejo pomoč pri uveljavljanju svojih pravic. Sicer pa se služba zavzema še za to, da bo slovenščina v čim večji meri prisotna v javnosti oziroma da bodo javne uprave in ustanove zagotavljale možnost uporabe slovenskega jezika v stikih z njimi. Prav tako pa je pomembna vidna prisotnost slovenščine na deželnem ozemlju, kar velja tako za javne napise kot za zasebni sektor.
Pri spodbujanju rabe slovenščine v javnosti bo gotovo pomagala tudi spletna stran www.zajezik.eu, preko katere sproti obveščajo uporabnike o doseženih rezultatih in posredujejo navodila, kako moramo postopati, da uveljavimo svoje jezikovne pravice.
Spletno stran sproti dopolnjujejo in nadgrajujejo, saj je gradiva ogromno. Na njej na primer tudi izvemo, kje vse najdemo lahko sogovornika ali sogovornico, ki nam bo potrebne informacije oziroma storitve nudil v slovenščini: med temi so razne občinske uprave ali jezikovni uradi, kot je tisti, ki deluje v okviru Občine Čedad na Trgu Pavla Diakona 10.
Služba pa želi nagovoriti tudi mlajše pripadnike naše skupnosti oziroma doseči čim širši krog ljudi. Zato je seveda uporaba spletnih orodij oziroma prisotnost na družbenih omrežjih obvezna. Za profila na Facebooku (stran ima trenutno skoraj 240 sledilcev) in Instagramu službe ZaJezik skrbi Stefania Beretta. Prav na teh omrežjih pa poteka tudi posebna promocijska kampanja, ki so ji dali naslov “Fotografiraj vidno dvojezičnost tudi ti”. Z njo želijo s širšo javnostjo deliti primere dobre prakse, obenem pa pokazati, da je slovenščina marsikje prisotna, mogoče pa nismo dovolj pozorni nanjo in tako tudi sami zapravimo možnost, da bi jo uporabili, kjer jo dejansko lahko. Oba profila sta povezana tudi s spletno stranjo, tako da se objave v okviru te kampanje – dovolj je uporabiti ključnik (hashtag) #fotografirajvidnodvojezičnosttuditi oziroma #zajezik – istočasno pojavijo tudi na njej.
Kmalu naj bi stekla tudi plakatna akcija, s katero bodo spodbujali vse, naj izkoristijo svoje pravice in zahtevajo dvojezično osebno oziroma volilno izkaznico. Dvojezična dokumenta sta seveda na razpolago tudi v občinah videnske pokrajine, kjer živimo Slovenci. Prihajajoče volitve so torej odlična priložnost, da zaprosimo tudi za dvojezično volilno izkaznico.