sola2016Deželna posvetovalna komisija za sloviensko manjšino, ki ji predseduje odbornik za kulturo Gianni Torrenti, je malo dni od tega odločila, de bo namenila izredni prispevek (140 tavžint evru) občini, da bojo diela za obnovo stavbe dvojezične šuole v ulici Azzida v Špietre končana. Kot smo že napisal, je špietarski župan Mariano Zufferli povabu na obisk poslanko Tamaro Blažina an opozoriu na nov problem, ki je nastau potle, ko se je Občina zaviedla, de bo muorla varnit v Rim sude, ki jih  je bla paršparala, zak gradbeno podjetje je bluo prašalo manj sudu za narest potriebna diela.
Šlo je pru za tisto vsoto, ki bo sada Občina dobila iz sklada zaščitnega zakona za sloviensko manjšino, še buj natančno iz 21. člena, ki je namenjen razvoju teritorija videnske pokrajine, kjer živijo Slovenci.
Poslanka Blažinova je že med obiskom poviedala, de se bo prizadevala, de bo lahko Občina imiela na razpolago cielo vsoto, de bi končali gradbena diela pred začetkom novega šuolskega lieta. An takuo je naredila, saj je  ušafala rešiteu par posvetovalni komisiji, ki je soglasno podparla predlog za prispevek.
Trieba je še poviedat, de na prihodnji občinski seji v Špietre se guorilo tudi go mez tuole, saj je lista v opozicij predstavila županu dokument, kjer sprašuje, kuo gredo napri diela v ulici Azzida an kuo more bit, da Občina nie viedla, de bo muorla varnit v Rim tisti denar, ki ga je bla paršparala.