Prvak SDS Janez Janša, ki mu je predsednik Slovenije Borut Pahor prejšnji četrtek, 12. julija, kot relativnemu zmagovalcu volitev ponudil mandatarstvo, je z odprtim pismom, ki so ga objavili na spletni strani stranke, Pahorju sporočil, da mandata za zdaj ne sprejema. “V Državnem zboru zaenkrat ne obstaja potrebna večina za oblikovanje stabilne vlade Republike Slovenije za mandat 2018-2022. Obstaja pa možnost, da se takšna večina kljub vsemu oblikuje v naslednjih tednih. To oceno dajem na podlagi neformalne komunikacije, ki je potekala v zadnjih dneh med parlamentarnimi strankami. Skupni imenovalec te komunikacije je spoznanje, da si velika večina strank ne želi novih predčasnih volitev, že četrtih zapovrstjo,” je slovenskemu predsedniku Pahorju napisal Janša. Predsednik SDS je tudi dodal, da “obstaja določena pripravljenost za sodelovanje in preseganje razlik med nekaterimi programsko sicer različnimi strankami.” S tem v zvezi je še izpostavil,  da je to “glede na dani rezultat volitev, pri katerem druga in tretja stranka skupaj ne dosegata števila poslancev prve, hkrati pa tudi SDS za sestavo večine potrebuje še vsaj dva koalicijska partnerja, seveda tudi edini možen pristop za oblikovanje stabilne vlade”. Janša se je obregnil tudi ob zadržanje nekaterih parlamentarnih strank, ki “vztrajajo pri obžalovanja vredni nedemokratični in nedržavotvorni drži zavračanja večinske volje volivcev in celo same kulture dialoga”. Po Janševi oceni “k temu pomembno prispevajo različne neformalne interesne skupine, ki si želijo čim daljše obdobje brezvladja, čim večji nered v družbenih podsistemih in posledično seveda čimbolj šibko vlado”. Predsednik SDS je zato prepričan, da se bo proces oblikovanja vlada še zavlekel, dokler ne bodo “izčrpane vse teoretične možnosti za oblikovanje šibke, nestabilne vlade.” Janša je v zaključku svojega pisma Pahorja prosil, naj podpre pobudo SDS in NSi, da se “volilni sistem čimprej vsaj deloma popravi tako, da bo omogočal volivcem odločilni vpliv na izvolitev njihovega poslanca.” Taka sprememba bi po mnenju predlagateljev “pomembno povečala zaupanje ljudi v demokratični proces volitev in s tem tudi volilno udeležbo, ki je že dva mandata nevarno nizka”.

Celotno besedilo Janševega odprtega pisma predsedniku Pahorju lahko preberete na dnu prispevka s strani SDS na TEJ POVEZAVI.