bardo-solaKaj bo z dvojezičnim šolanjem v Terski in Karnajski dolini? Potem ko je konec decembra deželna vlada odobrila prošnjo občinskih uprav Barda in Tipane, da bi v njihovih vrtcih in osnovnih šolah že s šolskim letom 2014/2015 uvedli dvojezični pouk, ostaja še veliko nedorečenosti: naj tamkajšnje šole postanejo podružnice špetrske dvojezične šole (to možnost predvideva tudi zaščitni zakon), naj se dvojezični pouk zagotovi v okviru večstopenjskega zavoda v Čenti, katerega del so zdaj šole v Tipani in na Njivici, kako in kdaj naj se sploh začne s poučevanjem v slovenščini, katere so sploh opcije, ki so po zakonu uresničjive. O tem je tekla beseda na delovnem srečanju, ki je za zaprtimi vrati potekalo včeraj na videmskem proveditoratu in so se ga udeležili ravnateljica beltrameDeželnega šolskega urada Daniela Beltrame, vodja Urada za slovenske šole Igor Giacomini in ravnateljici špetrske dvojezične šole Živa Gruden oziroma zavoda v Čenti Annamaria Pertoldi.
“Preverjamo, če je mogoče najti rešitev, ki bi odgovarjala potrebam otrok in staršev in ne bi privedla do razcepitve obstoječih večstopenjskih zavodov”, je ob zaključku sestanka povedala ravnateljica deželnega šolskega urada Daniela Beltrame in dodala, da vsekakor glede tega še ni bila sprejeta nobena dokončna odločitev. “Začeli smo samo z analizo različnih tehničnih rešitev. Med njimi je tudi ta, da bi na začetku šole zaposlile učitelja slovenščine. V vsakemu primeru,” je poudarila, “pa želja županov oziroma občinskih uprav ni odločilna”. Glede tega naj povemo, da v Bardu želijo, da bi njihova vrtec in šola delovala kot podružnica špetrske dvojezične šole, v Tipani pa bi radi ostali pod okriljem zavoda v Čenti.
V Terski dolini pa je v zadnjem tednu v zvezi z ustanovitvijo dvojezične šole in morebitnim prehodom v sklop špetrskega večstopenjskega zavoda nastal pravi kaos. Najprej je starše otrok, ki obiskujejo šolo na Njivici, samoiniciativno sklical občinski odbornik za kulturo Luca Balzarotti, da bi jih prepričal, da ni potrebno, da postane njihova šola dvojezična, zato da bi se izognili nevarnosti, da jo zaprejo zaradi premajhnega števila vpisov, in da lahko torej ostane pouk v njej samo v italijanščini. Za dodatno zmedo pa je poskrbela tudi ravnateljica večstopenjskega zavoda v Čenti Pertoldi, ki je prav tako organizirala srečanje s starši in jim med drugim posredovala tudi vrsto napačnih podatkov, kot je med drugim ta, da naj špetrska šola ne bi bila državna, temveč parificirana. Vse skupaj je povzročilo veliko razburjenje udeležencev in tudi odklonilen odnos nekaterih do uvedbe dvojezičnega pouka. Župan Barda Guido Marchiol in predstavnika večine Denis Pascolo ter Igor Cerno so skušali v teh dneh pogasiti ogenj in preprečiti, da bi v enem samem tednu zapravili vse to, kar so z velikim trudom dosegli v treh letih, ko so prav na pobudo staršev začeli delati na tem, da bi lahko osnovna šola in vrtec postala dvojezična. Starši otrok, ki obiskujejo šolo na Njivici, so v teh dneh v pismu, ki so ga poslali ravnateljici, občinski upravi in vsem pristojnim organom poudarili, da ne nasprotujejo uvedbi dvojezičnega pouka (kot bi se dalo sklepati iz poročanja nekaterih krajevnih dnevnikov po vročem srečanju v Čenti, op.a.), a da želijo imeti podrobne in natančne informacije.

***

“Stiamo valutando la possibilità di trovare una soluzione che risponda alle esigenze degli utenti e che – come prevede la legge di tutela della minoranza linguistica slovena – non implichi lo scorporo dei plessi scolastici esistenti”. Queste le parole della dirigente dell’ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame al termine di un incontro, tenutosi nella sede di Udine lo scorso 18 marzo, incentrato sull’avvio dell’insegnamento sloveno nelle scuole di Taipana e Lusevera.
Al vertice, rigorosamente a porte chiuse e durato quattro ore, hanno preso parte anche i dirigenti dell’Istituto bilingue di San Pietro Živa Gruden e di Tarcento Annamaria Pertoldi, nonché Igor Giacomini a capo dell’Ufficio scolastico per le scuole con lingua di insegnamento slovena.
Due le proposte sul tavolo: l’avvio dell’insegnamento in sloveno con l’apertura di sezioni staccate dell’Istituto bilingue di San Pietro o il (graduale?) ampliamento dell’offerta formativa in questo senso delle scuole esistenti (ricomprese nel plesso scolastico di Tarcento). La soluzione “bilingue” caldeggiata dall’amministrazione di Lusevera, quella di Tarcento invece preferita dall’amministrazione di Taipana.
Vicenda questa che ha assunto poi toni polemici in seguito anche a diversi incontri pubblici e da alcune dichiarazioni rese in queste occasioni dalla Pertoldi (vedi articolo a pagina 8).
Dal vertice comunque non è emersa nessuna soluzione definitiva, ha tenuto a precisare Daniela Beltrame: “È stato solo un tavolo tecnico per verificare se sussistano i termini per avviare un percorso che, rispondendo alle richieste dei genitori, preveda la possibilità che, ad esempio, le scuole possano dotarsi di un insegnante di sloveno. Su questa questione però – ha precisato – non è comunque decisiva la volontà dei sindaci”.