kd_ballochKulturno društvo Ivan Trinko začenja leto 2016 v znamenju sprememb. Kot smo že poročali, je po dvanajstletnem vodenju društva je Michele Obit, ki sicer ostaja v vodstvu društva kot podpredsednik, predal štafetno palico dosedanji podpredsednici Iole Namor, kar zagotavlja kontinuiteto v delovanju. Kar zadeva letošnje leto, bo ob redni kulturni dejavnosti še naprej v ospredju uveljavljanje slovenske prisotnosti v Čedadu in to v prvi vrsti v sodelovanju s čedajsko občinsko upravo.
Prav zato se je nova predsednica KD Trinko Iole Namor (spremljali so jo dosedanji predsednik ter pokrajinska predsednica SKGZ Luigia Negro in deželni tajnik Livio Semolič, ki je pri SKGZ odgovoren za pravno posvetovalnico in vprašanja, ki zadevajo zaščito manjšine) v sredo, 20. januarja, sestala z županom Stefanom Ballochom. Kot je znano, kulturno društvo Ivan Trinko že tri leta brezplačno enkrat tedensko ponuja usluge slovenskega občinskega urada za slovenski jezik v pričakovanju, da sama občina prevzame to nalogo. Čedajska uprava je namreč v skladu z zakonom že zaprosila za potrebna sredstva, a jih še ni prejela. Pogodba med Občino in društvom zapade konec januarja, zato so slovenski predstavniki želeli seznaniti župana z novostmi, do katerih je prišlo pri izvajanju 8. člena zaščitnega zakona ter obenem spregovoriti o možnosti, ki jih slovenski urad ponuja pripadnikom manjšine, a tudi celotni skupnosti. Izrazili so tudi pripravljenost društva in krovne organizacije Občini še naprej pomagati v pričakovanju dokončne ureditve tega vprašanja.  Župan Balloch vsekakor želi, da urad za slovenski jezik nato ne bi skrbel samo za birokratske zadeve, temveč da bi sodeloval tudi pri čezmejnih projektih. S tem v zvezi je Balloch omenil projekt Bimobis, v katerega je bila vključena občina v preteklem programskem obdobju. Slovenski predstavniki pa so župana obvestili, da bo na Deželi deloval Centralni urad za slovenski jezik, ki bo upravljal in koordiniral dejavnosti, ki so povezane z rabo slovenščine v javni upravi in bo torej v oporo tudi posameznim krajevnim upravam.
Kar zadeva kulturno sodelovanje, pa namerava KD Trinko v Čedadu letos prirediti dve razstavi: ena bo posvečena slovenskemu fotografu Mariu Magajni ob stoletnici njegovega rojstva, druga pa poletnemu letovanju beneških otrok Mlada brieza, ki je s svojimi jezikovnimi tečaji predstavljal enega od zametkov dvojezične šole.