Kar so že vsi mislili vič ku dva miesca po volitvah, de čaka Italijo narpriet nevtralna tehnična vlada, ki pa bi verjetno imiela kratko življenje, sa so skor vse stranke jale, de je na bi podparle, takuo de bi šli kmalu še ankrat na volitve, je paršlo do novega presenečenja. Berlusconi se je umaknu (jau pa je, de koalicija desne sredine ostane še napri živa an močna) an takuo odparu pot do politične vlade an sodelovanja med Ligo an Gibanjem 5 zvezd. Tuole je prepričalo predsednika Mattarello, de jim da še no malo cajta, de ušafajo adno skupno pot. Salvini an Di Maio se sada intenzivno pogouarjata go mez program an imiena ministru an premierja. Po srečanju, 10. maja zjutro, sta liderja G5Z an Lige medijem pošjala skupno sporočilo an poviedala, de “so naredli pomembne korake napri an de bojo gledal čim buj hitro dat Italiji politično vlado”. Popudan je biu že parvi sestanek s tehničnimi strokovnjaki G5Z an Lige za videt, kuo iti napri. Pravejo, de bojo šigurno v vladnem programu vprašanja Flat tax, temeljnega dohodka za daržavljane (reddito di cittadinanza), priseljencu an zakon Fornero. Program bi muoru bit parpravjen do nedieje. Di Maio je tud že potardiu, de bojo program muorli potardit an vpisani v Gibanje 5 zvezd po internetu.

Neuradno se je tud že guorilo, de bi lohni Salvini mu bit minister za notranje zadeve, Di Maio pa za zunanje, potle pa tud de bi mogla bit obadva premierja, vsak po pu mandata. Sada se pari, de an tuole na bo ratalo. Gledal bojo ušafat adno trecjo osebo, Salvini an Di Maio pa bota ministra. Te parvo, so jal, bo program, potle pa se bojo zmenal go mez vladno ekipo. Jutre se bota Salvini an Di Maio spet ušafala za iti napri z dielom.

Oba pa sta že poviedala, de če na koncu na bo ratalo, bojo edina pot nove volitve.