Mešana delovna skupina za kmetijstvo s predstavniki Slovenije, Dežele FJK in Kmečke zveze bo kmalu spet začela delovati. Tako je zagotovil deželni odbornik za kmetijstvo in podpredsednik FJK Sergio Bolzonello v petek, 23. januarja, v Vidnu ob zaključku srečanja s slovenskim ministrom za kmetijstvo in podpredsednikom vlade Dejanom Židanom ter predstavniki Kmečke zveze.

Vsi sogovorniki so se namreč strinjali, da je za skupni razvoj kmetijstva na tem skupnem območju tudi v luči načrtovanja čezmejnega sodelovanja za programsko obdobje 2014-2020 in izvajanja nove evropske kmetijske politike, to omizje nujno potrebno. Prav slovenska kmečka stanovska organizacija pa je dala pobudo za srečanje z Bolzonellom in Židanom, ko je pred približno mesecem dni povabila slovenskega ministra na celodnevni obisk v našo deželo in predvsem na kmetijski sejem Agriest.zidan
Na videnskem sejmišču so se najprej sestali člani iz vseh treh pokrajin in vodstvo Kmečke zveze s slovenskim ministrom Dejanom Židanom. Srečanje je še enkrat potrdilo dobro sodelovanje med slovenskim ministrstvom in Kmečko zvezo. Kot je uvodoma povedal Židan, se v Sloveniji dobro zavedajo, da za ohranitev in razvoj slovenske manjšine v Italiji ni dovolj skrbeti samo za kulturo in jezik, temveč je treba podpirati tudi gospodarske pobude, med katere nedvomno sodi kmetijstvo. Izpostavil je tudi pozornost Slovenije do tega področja, kar dokazujejo tudi dobro zastavljeni programi za črpanje evropskih sredstev, in kako skuša vlada v nasprotju s tem, kar se dogaja drugod po Evropi, pospeševati izplačilo spodbud in podpor za kmetijske dejavnosti. Deželni predsednik Kmečke zveze Franc Fabec je nato ministru predstavil še nerešena vprašanja, ki neposredno zadevajo slovenske kmetovalce v naši deželi: problem prosekarja, velike omejitve zaradi vključenosti v zaščiteno območje Natura 2000, za katero Dežela kljub večkratnim obljubam še ni izdelala upravljalnega načrta, izvajanje razvojnega načrta za tržaški Kras in preureditev tržaškega brega pod Prosekom od Kontovela do Nabrežine, da bi se lahko tu razvilo kmetijstvo. Poleg tega pa se je Fabec zavzel za obuditev mešane komisije za kmetijstvo in za vključitev Kmečke zveze v čezmejne projekte v novem programskem obdobju. S tem v zvezi je tajnik za vidensko pokrajino Stefano Predan izpostavil pomen predvsem malih projektov, v katere se manjša stvarnost lažje vključi, toda za katere zgleda, da italijanska stran še ni pokazala zadostnega zanimanja. Fabčevo poročilo sta nato dopolnila pokrajinska predsednika Kmečke zveze Stanko Radikon (za Goriško) in Giuseppe Specogna (za Vidensko), ki sta poudarila potrebo, da se od besed preide k dejanjem. Radikon je poudaril pomen vinogradništva in zaželel, da bi Brda na obeh straneh meje postala en sam vinorodni okoliš, Specogna pa je omenil tudi nujnost, da se h kmetijstvu pritegne mlade. Vsi sogovorniki so se vsekakor strinjali, da je lahko kmetijstvo tista panoga, ki nudi še veliko priložnosti za razvoj.
Tudi na srečanju z deželnim odbornikom Sergiom Bolzonellom je beseda tekla o neuresničenem dogovoru, ki zadeva prosekar, o težavah zaradi omejitev, ker se kmetijske in gozdne površine nahajajo na zaščitenem območju Natura 2000, razvoju vinogradništva, predvsem pa o čezmejnem sodelovanju in skupni evropski kmetijski politiki, ki zaradi v zadnjem trenutku sprejetih ukrepov in velikih nedoslednosti ustvarja velike težave kmetovalcem. Udeleženci srečanja so se strinjali, da je treba skupaj načrtovati razvoj tega območja, pri čemer bo lahko pomembno vlogo nedvomno imela tudi mešana delovna skupina. Minister Židan pa je še izrazil svoje zadovoljstvo, da je lahko spoznal, kako razmišljajo kmetovalci v naši deželi, ob tem pa izpostavil potrebo, da se povežejo sorodne strokovne inštitucije v Sloveniji in Italiji, zavzel pa se je tudi za sodelovanje med kmetijskim sejmom Agriest in sejmom v Gornji Radgoni.