Kobariška občina je pohitela s samostojno pripravo novega odloka o plovbi na reki Soči, s katerim bi obstoječ dokument, ki so ga skupaj sprejele lokalne skupnosti Bovec, Kobarid in Tolmin, vrgli v koš. Bovčani sicer ne skrivajo razočaranja zaradi enostranske poteze, češ da Soča ne pozna občinskih meja, obenem pa se strinjajo, da trenutni odlok potrebuje spremembe. Po trenutnem predlogu bi se skrajšal čas plovbe, cene plovbnih dovolilnic pa bi se povišale.

Odlok o “določitvi plovbnega režima na reki Soči na območju Občine Kobarid” sta že obravnavala občinska odbora za gospodarstvo in turizem in ga tudi soglasno potrdila, v četrtek je v prvem branju dokument potrdil še občinski svet.

Z odlokom je predlagan nov koncept plačevanja pristojbin, ki je dosledno vezan na posameznega uporabnika vstopno-izstopnih mest, poudarjajo v občini in še izpostavljajo, da želijo zagotoviti kakovost doživetja na in ob reki vsem – uporabnikom, ribičem in drugim. Za nameček kot cilj navajajo dvig varnosti plovbe in izboljšanje infrastrukture na dostopnih mestih, ki da se ne posodablja. To pa bodo predvidoma dosegli z višjimi cenami plovnih dovolilnic in tudi višjimi globami za prekrške.

Foto: Blaž Močnik

Čas plovbe se tako predvidoma skrajšuje od 10. do 18. ure, medtem ko so uporabniki doslej lahko večinoma veslali med 9. in 20. uro. Dovolilnice bi bile odslej vezane na posamezno fizično osebo in ne več na plovilo, zato se uvaja sistem imenske dnevne dovolilnice, enkratne dovolilnice in letne dovolilnice. Dnevna plovba bi posameznika namesto obstoječih treh evrov stala 15 evrov, za letno pa bi moral odšteti 250 evrov. Pavšalnih plačil za podjetja z večjo floto odlok ne predvideva.

Sejo kobariškega sveta je spremljalo približno 40 raftarjev, ki nasprotujejo obravnavanim predlogom in pravijo, da morajo občine glede na zakonodajo plovbni režim določiti sporazumno.

Pomembna novost je uvedba registra upravljavcev rafta, ki ga bo vodila Medobčinska uprava posoških občin. Smisel vpisa je v tem, da uporaba rafta za gospodarsko dejavnost predstavlja enega večjih varnostnih tveganj in obremenitev za vstopno-izstopna mesta, pojasnjujejo na občini, vpis v register pa da bi predstavljal tudi dodatno kotrolo, da vozniki raftov dejansko izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti.

Najbolj obremenjen del je v dveh občinah

Nadzor bo vodila Medobčinska uprava, ki ostaja skrbnik plovbnega območja in ki bo lahko določene naloge, kot sta monitoring in čiščenje plovbne poti, prepustila usposobljenemu izvajalcu. To bi občina urejala s posebnim pravilnikom, kjer pa župan Marko Matajurc napoveduje, da bo pisan na kožo lokalnim podjetjem. Vzdrževanje in čiščenje vstopno-izstopnih mest bi občina prepustila Komunali Tolmin.

Z naštetim bi torej obstoječi odlok iz leta 2016, ki predvideva plovbo od Velikih korit Soče na Bovškem in do volčanskega mostu pri Tolminu, kobariška občina pohodila na območju od Srpenice 2 do vstopnega mesta Napoleonov most. Najbolj obremenjen del reke pa je med Srpenico 1, ki je v bovški občini, in Trnovim 1, ki je v kobariški.

Zakaj torej enostranske poteze, se čudi bovški župan Valter Mlekuž, ki se ni udeležil predstavitve odloka: “Gradivo je bilo praktično že pripravljeno za sprejem na občinskih odborih, zato ni bilo več smiselno, da se udeležim sestanka. Prej smo se pred sprejemi občine usklajevale med seboj in še vedno upam, da bo to možno,” je dejal. Kot opozarja, se z vsebinskimi spremembami strinja: “Večino predlogov podpiram, tudi ceno plovbne dovolilnice, a hitenja pred počitnicami pa vseeno ne razumem.” Glede na razplet kobariške občinske seje Mlekuž napoveduje tudi obravnavo omenjene vsebine v Bovcu, kar pa se ne bo zgodilo pred jesenjo.

“Če se ostali občini ne bosta poenotili z nami, nič hudega,” odgovarja Matajurc, “bomo pač odloke občine spet pripravile posebej. Glede na obstoječe stanje, s katerim nihče ni zadovoljen, smo nekaj morali ukreniti.”

Foto: Aleš Fon

Njegov tolminski kolega Alen Červ meni, da ni realno, da bi imele tri občine različne odloke o plovbi. “Na neki točki se bo treba poenotiti. Zagotovo pa spremembe bodo. Moramo zagotoviti bolj transparentno poslovanje in hkrati in tudi ustaviti porast ponudnikov storitev na vodi, kar se nam dogaja v zadnjem obdobju. Na drugi strani pa moramo imeti posluh za lokalno gospodarstvo. Prvi korak je občina Kobarid naredila, a tega ne jemljem kot nekaj napačnega, ampak kot začetek resnega usklajevanja, ki se bo prevesilo v jesen. Verjamem, da bomo našli skupni jezik. V osnovi se z novimi predlogi strinjam, a ostaja nekaj odprtih vprašanj, ki jih bo treba uskladiti tudi s predstavniki lokalnih ponudnikov aktivnosti na vodi.”

Medtem lastnik podjetja Bovec šport center Filip Hrovat pravi, da ima ob predlogu novega odloka mešane občutke. “Gre za premik, da se bo situacija na Soči sploh reševala, po drugi strani pa razen dviga cen ne vidim prave vsebinske razlike z obstoječim odlokom. Domača podjetja se bodo še vedno soočala z nelojalno konkurenco tujih podjetij in zaradi tega nekonkurenčna,” je povedal in še opozoril: “Zaradi dviga cen tudi ne vidim, da bi bila gneča manjša. Uničili smo najbolj romantični del soškega turizma, nov odlok pa tega ne naslavlja.”

(Več odzivov sledi)