Slovensko zastopstvo v italijanskem parlamentu, sistemska ureditev vprašanja večjezičnega pouka v Kanalski dolini, tretja deželna manjšinska konferenca, 100-letnica požiga Narodnega doma in 90-letnica usmrtitve bazoviških junakov: to so glavne teme, ki bodo usmerjale dejavnost krovnih organizacij, Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, v naslednjem obdobju. Tako sta povedala predsednica SKGZ Ksenija Dobrila in predsednik SSO Walter Bandelj na tiskovni konferenci ob zaključku letošnjega leta v Narodnem domu. Kraj srečanja z novinarji ni bil slučajen, saj so s tem želeli spomniti na veliko julijsko slovesnost ob 100-letnici fašističnega požiga te stavbe, ki se je bosta udeležila tudi predsednika Italije in Slovenije Mattarella oziroma Pahor.
V letu 2019 sta krovni organizaciji nadaljevali na poti sodelovanja in skupnega prizadevanja v korist celotne narodne skupnosti in tega obmejnega prostora. Izzivi znotraj naše skupnosti gredo predvsem v smer uveljavljanja našega jezika, gospodarstva in kmetijstva ter večje pozornosti do mlajših generacij. Dobrilova in Bandelj sta posebej omenila skupno službo za jezikovne pravice “ZaJezik“, kakovostno delovanje deželnega Centralnega urada za slovenski jezik ter vse večjo prisotnost slovenskega jezika v javnosti. Zadovoljna sta tudi z napredki, ki so jih dosegli na področju šolstva – tudi kar zadeva Sindikat slovenske šole – in prizadevanj za večjo avtonomijo slovenskega programskega oddelka RAI. Pomembno je tudi, da bo iz Rima na razpolago več sredstev za naše medije, predsednica SKGZ in predsednik SSO pa računata, da bodo podpore deležni oba slovenska tednika in slovenski štirinajstdnevik.
Kar zadeva mlade, sta Dobrilova in Bandelj omenila, da jim je treba – tudi s pomočjo Slovenije – nuditi vse možne pogoje, da se izobražujejo in da ne iščejo delovnih priložnosti v širšem svetu. To mora postati prioritetno vprašanje v odnosih med manjšino in matično državo. Na tiskovni konferenci je bil omenjen tudi velik pomen, ki ga imata za bodočnost slovenske skupnosti v Italiji gospodarstvo in kmetijtvo, beseda pa je tekla tudi o vrnitvi treh pomembnih središč (Trgovskega doma v Gorici ter narodnih domov v Trstu, pri Sv. Ivanu in v ul. Filzi) ter o načrtih, ki zadevajo prihodnost Stadiona 1. maj.
Krovni organizaciji si tudi želita, da Slovenska manjšinska koordinacija SLOMAK ponovno začne povezovati slovenske manjšine v Italiji, Avstriji, Hrvaški in Madžarski, že v naslednjem letu pa bodo začeli s pripravami za primerno obeležitev 20-letnice sprejema zaščitnega zakona 38/2001.
Ksenija Dobrila in Walter Bandelj sta posebno pozornost namenila tudi Slovencem v videnski pokrajini. Izrazila sta pričakovanje, da se bo v Kanalski dolini končno sistemsko rešilo vprašanje poučevanja slovenščine oziroma večjezičnega pouka v krajevnih šolah. S tem v zvezi sta izpostavila vlogo nastajajoče eksperimentalne ustanove na Deželi, ki naj bi izdelala načrt o trojezičnem šolanju. Kar zadeva konkretne pobude, ki bi prispevale k reševanju gospodarskega in posledično demografskega vprašanja v naših krajih, pa sta bila nekoliko skeptična do Slovenije in Dežele FJK.