skgz_videnLuigia Negro bo še naslednje tri leta predsednica SKGZ videnske pokrajine. V ponedeljek, 25. maja, so v Čedadu delegati 8. pokrajinskega kongresa SKGZ za Vidensko soglasno sprejeli njeno kandidaturo. Seja se je začela prav s poročilom predsednice o svojem zadnjem mandatu. Spomnila je na številna srečanja politične in kulturne narave, poudarila je vlogo SKGZ pri reštivi problemov stavbe dvojezične šole in ustanovitvi muzeja SMO v Špetru, pa tudi skrb organizacije za ekonomijo in za razvoj turizma v Reziji in v Benečiji. “Zame je bila lepa izkušnja, ne vem, če sem utegnila predstaviti vse naše problematike, ni bilo lahko, vsekakor sem naredila tisto, kar je bilo v svojih močeh”, je dodala.
Deželni predsednik Rudi Pavšič se je zahvalil Luigi za njen trud pa tudi bivši odgovorni urednici Novega Matajurja Jole Namor, ki je imela več vlog v sami organizaciji in kot predsednica paritetnega odbora, ter tajnici kulturnega društva Ivan Trinko Lucii Trusgnach, ki se bo kmalu upokojila. “V zadnjih letih so se odnosi naše skupnosti z italijanskim svetom izboljšali, vse manj pa imamo stikov z Republiko Slovenijo, ki naj bi bila za Benečijo ena rešilnih bilk,” je med drugim povedal in dodal, da mora SKGZ v videnski pokrajini postati družbeno-politični akter in posrednik med našo deželo in Slovenijo.
V razpravi so nato sodelovali Fabio Bonini, Daniela Lauretig, Lucia Trusgnach, Renzo Mattelig, Stefano Predan in Jole Namor. Prisotni so tudi določili pokrajinske delegate za deželni kongres, ki bo oktobra v Gorici, in pokrajinske kandidate za deželni svet, nadzorni odbor in razsodišče.
Potrjena predsednica Luigia Negro, za katero bo to drugi mandat na čelu pokrajinskega odbora Slovenske kulturno-gospodarske zveze, pa bo v naslednjih tednih imenovala svoje glavne sodelavce. V prejšnjem mandatu so to bili Antonio Ban-chig, Stefano Predan, Igor Tull, Igor Cerno, Jole Namor in Lucia Trusgnach.