redelo1Marko Redelonghi – Benečan je an junak, ki seda ga pozna nomalo vič ljudi. An tuole potle ki je Anpi (društvo partizanou) Nediških dolin organizalo v petak, 11. dičemberja, v Špietre adno vičer njemu posvečeno.
Domači Anpi, ki ga vodi Daniele Golles iz Petjaga, je pruzapru tele zadnje lieta opravu puno diela, de bi zaviedli vič od tistega zgodovinskega cajta, kar smo imiel tudi tle par nas v Benečiji partizanske čete. Puno reči pa se na vie, al pa se pozabe. Pru je pa dat parložnost predvsem mladim generacijam, de spoznajo tiste, kar se je v Nediških dolinah zgodilo v težkih momentih an situacijah, ki pa je bluo odločilno za prihodnost naših kraju.
Po pozdravu špietarskega župana Mariana Zufferlija, sta Emma Golles an Andrea Trusgnach orisala zgodovinske dogodke v Evropi, od parvih pojavou nacizma v Nemčiji do začetka druge svetovne vojne an napri.
Vmies je potekalo življenje Marka Redelonghija, ki se je rodiu lieta 1912 v vasi Zapatok, v podbunieškem kamunu. So bli hudi cajti, ki jih je mlad Benečan preživlju na vse viže. Kar je dielu v Trnovem blizu Kobarida, je dobiu parvi stik s partizani an jim je začeu pomagat. Življenjsko tragično zgodbo Redelonghija sta potlé poviedale Emilia Maria Feletig iz Arbeča an Vera Kramar iz Podbele. Njih besiede so jih bli organizatorji posnel, obadvie sta pa ble tisto vičer v Špietre. Gospa Emilia Maria je paršla iz Francije, kar je imiela 16 liet. “Tle je manjkala svoboda, frajnost, smo puno tarpiel, an po sloviensko se nie smielo guorit”, je jala med drugim. Poviedala je tudi, kuo so živiel v vasi an kuo se je družina Redelonghi obnašala v tistem cajtu.
Vera Kramar je pa sestra od Marije, ki je bla žena od Redelonghija. Ratu je biu komandant II. bataljona Briško-beneškega odreda, močnuo je napadu niemško letališče Belvedere blizu Uidna, kjer so partizani uničil 9 avionu, dva kamiona an adan osebni avto.
Malo dni potlé so Niemci napadli bataljon na Plazeh, takuo de se je muoru preselit v Robedišče, medtem ko je biu Redelonghi ranjen v peto. “Niemci so ga tiel ujet na vso silo živega – je poviedala gospa Vera –, partizani so ga pa parnesli v Mažeruolo, kjer je za anj skarbeu duhovnik. Niemci so ga povsierode gledal, takuo, de se je muoru nazaj preselit. Spravli so ga v Breginj, tu adno družino, kjer je bluo pet otruok. Tudi atu so ga šli gledat, nesli so ga nad Breginje.
Adna žena ga je vidla tu host, je šla če h duhovniku an mu poviedala tuole, on pa je sporočiu napri. Petega maja 1944 je paršla adna žena nam pravit, de je Marko padu.”
V resnici se je sam ustreliu, priet ku so ga Niemci ujel, zak nie teu past v njih roke. Niemci pa ga nieso spoznal, zatuo so šli če h njega tatu  Bernardu, de bi  jim poviedu, kje je sin. On nie teu poviedat nič an so ga ustrelil. Redelonghija so podkopal v Sedli.
De bi zastopil, kaj se je tenčas gajalo v naših dolinah an v Posočju, so ble h nucu tudi besiede Zdravka Likarja (tisto vičer ga nie bluo, prebral so pa njega pismo), ki so razložle, kuo je nastala Rezistenca v naših krajih, vse do svobodne partizanske kobariške republike, pod katero je spadau tudi teritorij Nediških an Terskih dolin an Rezije.
Vičer zaries zanimiva se je zaključila z besiedam predstavnika Planinskega društva Kobarid, ki je predlagu, de bi kupe s Planinsko družino Benečije organizal pohod po poti Marka Redelonghija od Zapatoka do Breginja.
Partizanske an beneške piesmi je pa lepuo zapieu mešani zbor Nediške doline, ki ga vodi Davide Tomasetig.