“Odnos do Slovencev v sosednjih državah bo temeljil na spoštovanju in zaupanju. Ta prostor dobro poznam in ker prihajam iz obmejnega prostora, se zavedam pomena Slovencev v zamejstvu. Že kot župan sem imel poseben odnos do te tematike. Zavedam se, kako pomembno je negovanje slovenskega jezika skozi najrazličnejše segmente udejstvovanja in življenja ljudi v tem prostoru. Nenazadnje je poglabljanje odnosov med obema mestoma tlakovalo pot k ustanovitvi EZTS-ja, kjer sva bila v preteklosti oba z Robertom Golobom tudi predsednika skupščine.” Tako nam je v intervjuju aprila povedal Matej Arčon, ki bo v nastajajoči Golobovi vladi prevzel vodstvo Urada za Slovence po svetu in v zamejstvu.
Dejstvo, da je napovedani kandidat za ministra, ki bo moral dobiti podporo večine v državnem zboru, človek meje, veliko pomeni in je obenem tudi zagotovilo, kot je sam poudaril, da bo dobro poznal manjšinsko stvarnost, predvsem našo, Slovencev v Italiji. V času, ko je županoval v Novi Gorici, je Arčon veliko naredil za našo skupnost in veliko je bilo dejavnosti, ki jih je takratna občinska uprava izpeljala v sodelovanju z našimi organizacijami.
Petdesetletni Arčon je politično kariero začel kot svetnik novogoriške občine, kjer je kasneje postal podžupan in od leta 2010 za dva mandata župan. Bil je tudi pobudnik in predsednik Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (GECT). Lahko dodamo, da je obenem idejni oče Evropske prestolnice kulture, skratka človek, ki je doslej veliko stavil na rast in vlogo obmejnega prostora. V tem smislu bo gotovo primerno razumel tudi stvarnost Slovencev, ki živimo v državah v neposredni bližini Slovenije.