Sedem slovenskih šolnikov je v ponedeljek, 15. julija, uspešno zaključilo natečaj za ravnatelje in ravnateljice na slovenskih šolah v Italiji in bo torej lahko z novim šolskim letom prevzelo vodenje šol s slovenskim učnim jezikom oziroma dvojezičnim slovensko-italijanskim poukom. Med novimi ravnatelji je tudi dosedanji profesor na dvojezični nižji srednji šoli v Špetru Davide Clodig, ki mu za uspeh čestitajo vsi na špetrskem večstopenjskem dvojezičnem zavodu. Poleg njega pa so po pisnem uspešno opravili tudi ustni izpit še Peter Černic, Lučka Križmančič, Maja Lapornik, Mara Petaros, Eva Sancin in Annamaria Zeriali.
Natečaj je prvič potekal v slovenščini, izvedel pa ga je Urad za slovenske šole pri Deželnem šolskem uradu, ki ga vodi Igor Giacomini.