FUEN–Federativna zveza evropskih narodnosti deluje vse od leta 1949, šteje danes 90 včlanjenih organizacij in predstavlja okoli 400 narodnih in jezikovnih skupnosti. Z državljansko pobudo Minority safepack želi spodbuditi Evropsko unijo k sprejemanju boljših ukrepov za varstvo narodnih in jezikovnih manjšin ter k okrepitvi jezikovne in kulturne raznolikosti unije. Za dosego tega cilja potrebuje 1 milijon podpisov evropskih državljanov.
K pobudi sta pristopili obe krovni organizaciji Slovencev v Italiji, saj je tudi naša narodna skupnost sestavni del velike evropske družine manjšin, ki šteje približno 50 milijonov ljudi. Skupaj lahko dosežemo pomembne rezultate, ki bodo konkretno pripomogli k razvoju vseh jezikovnih skupnosti.
Rok za oddajo podpisov zapade 3. aprila 2018, zato krovni organizaciji vabita vse včlanjene ustanove, da pristopijo k državljanski iniciativi in aktivno pripomorejo k zbiranju podpisov.
Podpis lahko oddamo na sedežih primarnih organizacij, v Tržaškem knjižnem središču in v Katoliški knjigarni v Gorici.
Lahko pa ga oddamo tudi na spletni povezavi https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/, kjer priporočamo, da izberete slovenski jezik.
Obvezno moramo izbrati državo, v kateri imamo stalno bivališče.