Trud zbiranja podpisov v podporo narodnim in jezikovnim manjšinam v Evropi se je izplačal. Evropska komisija je namreč registrirala 1,2 milijona podpisov podpore državljanski pobudi Minority SafePack. Z njo so organizatorji “prisilili” Bruselj, da bo moral ukrepati za boljšo zaščito jezikovnih manjšin in večjo kulturno raznolikost v Evropi. Komisija mora v šestih mesecih odgovoriti na peticijo in pojasniti, kaj namerava narediti.

K vseevropski pobudi sta pristopili tudi obe krovni organizaciji, SKGZ in SSO, ter z njima številne naše organizacije in posamezniki, ki so prispevali res veliko podpisov in pripomogli, da so v Italiji zbrali več kot 80 tisoč podpisov (potrebnih jih je bilo najmanj 55 tisoč). Zbrane podpise so predstavniki krovnih organizacij izročili predstavnikom Južnotirolske ljudske stranke (SVP) v Bocnu, ki je bila med glavnimi pobudniki iniciative, ki jo je sprožila Federativna zveza evropskih narodnosti FUEN.

Z zbranimi podpisi je bil v bistvu opravljen prvi korak do večje skrbi, ki bi jo morale evropske institucije nameniti manjšinskim vprašanjem. Ne gre namreč pozabiti, da v EU živi več kot 50 milijonov predstavnikov manjšin, kar predstavlja 10 % celotne celinske populacije. Minority SafePack je dosegel še drugi cilj: ustvaril je pomembno solidarnost in sodelovanje med narodnimi manjšinami v Evropi. Dosežen uspeh pa bo sedaj odprl razpravo na te tematike v večkrat zbirokratiziranih evropskih mehanizmih. V tem smislu pobudniki pričakujejo, da bosta Evropska komisija in Evropski parlament predstavila konkretne pravne akte za ovrednotenje in zaščito ogroženih jezikov, za pravice na ravni izobrazbe, za redno in nemoteno delovanje manjšinskih medijev ter za določeno avtonomijo.

Sedaj je na vrsti Evropska komisija, ki se bo morala srečati z organizatorji peticije in skupaj doreči termine in postopke.
Prvi sestanek bo že čez nekaj tednov, na njem pa bo govor o vsebini same pobude, da preverijo, če je skladna z evropsko zakonodajo.
Delegacijo organizatorjev bo vodil Lorant Vincze, predsednik Federativne zveze evropskih narodnosti FUEN, ki je obenem evropski poslanec iz Romunije in član Evropske ljudske stranke. Vincze je napovedal, da bo na srečanju z evropskimi predstavniki predstavil serijo predlogov, kako na najboljši način zakonsko zaščititi manjšine.

Naslednji korak pa bo razprava o teh vprašanjih v Evropskem parlamentu, med katero bo jasno, kdo v resnici želi, da se nadgradi in izboljša odnos do narodnih in jezikovnih manjšin.