Še 9 dni je časa za zbiranje podpisov pod evropsko državljansko pobudo “Minority SafePack – Milijon podpisov za raznolikost v Evropi”  Federativne zveze evropskih narodnosti (FUEN), ki deluje vse od leta 1949 in združuje danes 90 organizacij, ki predstavljajo približno 400 narodnih in jezikovnih skupnosti. Njen glavni cilj je izboljšanje zaščite oseb, ki pripadajo narodnim in jezikovnim manjšinam, ter okrepitev kulturne in jezikovne raznolikosti v Evropski uniji. Pobudniki (in seveda podpisniki) EU pozivajo, naj sprejme niz ustreznih pravnih aktov, ki naj vključujejo politične ukrepe na področju regionalno govorjenih jezikov in jezikov manjšin, izobraževanja in kulture, regionalne politike, sodelovanja, enakosti, avdiovizualnih ter drugih medijskih vsebin, pa tudi regionalne (državne) pomoči.
Do 3. aprila je treba za to v vseh članicah EU, kjer živi približno 50 milijonov pripadnikov manjšin, zbrati milijon podpisov, hkrati pa vsaj v sedmih državah preseči določen prag. Ta drugi pogoj je bil že dosežen, saj so predvideno minimalno število podpisov že presegli v osmih državah: na Madžarskem (peticijo je podpisalo že več kot 421 tisoč državljanov), v Romuniji (skoraj 280 tisoč), na Slovaškem (okrog 56 tisoč), v Španiji (nad 49 tisoč), Bolgariji (nad 18 tisoč), na Danskem (nad 10 tisoč), Hrvaškem (nad 9 tisoč) in v Latviji (nad 7 tisoč).
Do milijona podpisov pa trenutno manjka še nekaj manj kot 30 tisoč podpisov, ki pa jih lahko prispevajo podpisniki v katerikoli državi EU. V Italiji je pobudo podprlo približno 38.700 ljudi (minimalni prag je 54.750 tisoč). Tudi v Sloveniji je pobuda “Minority SafePack” doslej naletela na skromnejši odziv, kot so pričakovali: zbrali so približno 3.900 podpisov, predvideni prag pa je 6 tisoč).
Podpis je mogoče oddati tudi preko spleta (za dostop do povezave klikni TUKAJ).