Parbližno devetdeset prodajalceu je v saboto, 9., an v nediejo, 10. dičemberja, sodelovalo na lietošnjem božičnem targu ‘Stara diela za današnji Božič’, ki že štiernajst liet parkliče v Špietar, v telim cajtu, puno ljudi.
V toplih prostorih špietarske telovadnice so svoje pardielo ponujal obartniki, proizvajauci an kimeti iz Terskih, Nediških an Idarskih dolin, pa tudi sevieda iz Posočja. Tisti, ki so paršli buj od deleča, so bli iz Izole, blizu Kopra, an iz Mire, ki je pa ne deleč od Benetk. Parnesli so svoja diela tudi otroc šuol iz našega prostora, takuo ku predstavniki raznih prostovoljnih društeu. Zaries puno domačih an zdravih dobruot.
Se vsi spomino, da je biu parve dvie lieta božični targ na odpartem, an če je bluo liepo vreme, so vsi tarpiel zaradi mraza. Potle je Pro loco Nediške doline, ki organizira targ v sodelovanju s špietarskim kamunom, odločila, da ga bo runala v telovadnici an na bližnjem igrišču malega nogometa, an tela je bla zaries fajna ideja, s kero je božični targ ratu nimar buj velik an privlačen za tiste, ki želijo prodajat, an za tiste, ki želijo kiek kupit.