Na Večstopenjskem zavodu z dvojezičnim italijansko-slovenskim poukom Pavla Petričiča v Špetru bi radi razširili svojo ponudbo tudi na najmlajše. V šolskem letu 2021/2022 nameravajo – če bo za to storitev dovolj zanimanja – ustanoviti tudi “pomladni” oddelek (sezione primavera) za otroke, ki bodo letos dopolnili dve leti, in ki bo deloval v povezavi z dvojezičnim vrtcem.
Stroški za družine bodo omejeni na dodatne storitve. Za informacije lahko pokličete na 0432/717208 ali pišete na info@icbilingue.edu.it
***

La scuola bilingue di S. Pietro vorrebbe provare ad allargare, nel prossimo anno scolastico 2021/2022 la propria offerta formativa anche ai bambini più piccoli, con una sezione primavera bilingue. Le famiglie avranno in questo modo a disposizione un ulteriore servizio, dedicato ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi, potranno iscriversi infatti tutti i bambini che compiranno 2 anni nel 2021. La sezione primavera agirà in stretto rapporto con la scuola dell’infanzia, seguendo un programma in accordo con l’offerta formativa della scuola, all’interno del sistema scolastico statale. L’impegno economico delle famiglie sarà limitato ai servizi aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi al numero 0432 717208 o scrivere all’indirizzo info@icbilingue.edu.it