Danes se v Bruslju zaključuje Evropski teden regij in mest, štiridnevni dogodek (začel se je 8. oktobra), ki v Bruslju združuje predstavnike regionalnih in občinskih uprav ter strokovnjake z raznih področij, ki so povezana z lokalno upravo oziroma regionalnim in lokalnim razvojem. Evropski odbor regij, to je skupščina predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU, je pobudo za tako srečanje dal že leta 2003, s časom pa se je razvila v ključen letni dogodek, na katerem sodelujejo tudi sama Evropska komisija in drugi pomembni akterji.
Gre torej za izredno pomembno srečanje, ki med drugim daje udeležencem možnost, da se seznanijo z načrti glede bodoče kohezijske politike EU, obenem pa da tudi sami poudarijo pomen regij in lokalnih uprav, to se pravi institucionalnih ravni, ki so prebivalcem najbližje, pri oblikovanju politik Evropske unije.
Letos se je Evropskega tedna regij in mest – ta naziv nosi od leta 2016 – udeležilo več kot šest tisoč predstavnikov in 600 govornikov iz različnih evropskih držav, pa tudi zunaj nje. Med udeleženci je bil tokrat tudi župan Tipane Alan Cecutti, ki je v Bruslju zastopal čezmejni grozd, ‘cluster’, ki so ga italijanske občine z obmejnega pasu videnske pokrajine – med temi so tudi vse beneške in Rezija – letos ustanovile s štirimi slovenskimi posoškimi občinami. Tipajski župan je namreč pri tem čezmejnem projektu koordinator občin na italijanski strani meje.
Evropski teden regij in mest se je uradno začel s srečanjem, ki so sega udeležili tudi predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker, evropska komisarka za regionalno politiko Corina Crețu, predsednik Evropskega odbora regij Karl-Heinz Lambertz in podpredsednik Evropskega parlamenta Pavel Telička.
Letošnji dogodek je še posebno pomemben, saj sovpada s 30-letnico evropske kohezijske politike, oblikovanjem naslednje finančne perspektive 2021-2027 in pripravami na naslednje evropske volitve, ki bodo leta 2019. Na posameznih srečanjh pa so bili v ospredju predvsem potreba po učinkoviti kohezijski politiki za obdobje po letu 2020, regionalni in lokalni razvoj, vpliv globalizacije in digitalne revolucije, energetika ter podnebne spremembe, problematika mladih, socialne izključenosti oziroma vprašanje migrantov in njihove integracije. V Bruslju pa se v teh dneh med drugim posvečajo tudi kmetijstvu in prehrani oziroma trajnostni mobilnosti in prometnih sredstvih.
Podelili so tudi nagrade zamgovalcem izbora RegioStars 2018, ki je namenjen najboljšim projektom kohezijske politike v petih kategorijah: doseganje industrijske tranzicije; spodbujanje nizkoogljičnega načina življenja; izboljšanje javnih storitev in dostopa do njih; dolgoročno obravnavanje migracij; ohranjanje kulturne dediščine EU. Med finalisti v prvi kategoriji, doseganju industrijske tranzicije, je bil tudi projekt Re-Cereal, pri katerem sodelujejo partnerji iz Južne Tirolske, Koroške in Furlanije-Julijske krajine (med partnerji je tudi Univerza v Vidnu), med kandidati za nagrado za spodbujanje nizkoogljičnega načina življenja je bila Dežela Toskana s projektom SaveMyBike, med najboljšimi projekti na področju ohranjanja kulturne dediščine pa je bil projekt, ki je posvečen železni dobi na Podonavju in pri katerem sodelujejo ustanove iz Avstrije, Hrvaške, Madžarske, Slovaške in Slovenije. Žirija je sicer na koncu izbrala druge projekte.