Na slovenskem slavističnem kongresu v Vidnu tudi priznanja Živi Gruden, Bruni Balloch, Marii Bidovec in Robertu Dapitu

V Vidnu se bo jutri, 27. septembra, začel tridnevni slovenski slavistični kongres, ki ga skupaj prirejajo Slavistično društvo Slovenije, Slavistično društvo Trst–Gorica–Videm in Univerza v Vidnu oziroma njen Oddelek za jezike in književnosti ter komunikacijske, izobraževalne in družbene vede. Kongres, ki bo potekal na sedežu Univerze v Vidnu v Palači Antonini Cernazai (Ul. Petracco 8), bo posvečen predvsem stanju v zamejstvu oziroma razmeram pri razvijanju in učenju slovenskega jezika in literature, od načinov in oblik ohranjanja slovenskega ustnega izročila do uporabe slovenskega jezika in narečij v medijih in poučevanja slovenskega jezika v šolah v Furlaniji-Julijski krajini oziroma na italijanskih univerzah. Udeleženci kongresa pa se bodo odpravili tudi v dolino Rezije, in sicer v soboto, 29. septembra.
Sicer bodo na kongresu v ospredju tudi številne teme, povezane s Slovenci v videnski pokrajini in njihovimi krajevnimi govori ter ustnim izročilom. Analizirali bodo tako tudi aktualno stanje v Reziji, Kanalski in Nadiških ter Terskih dolinah.
V petek, 28. septembra, pa bodo med drugim podelili tudi štiri priznanja. Prejeli jih bodo Živa Gruden, zgodovinska ravnateljica dvojezične šole v Špetru, ki je, kot piše v utemeljitvi “ostebrila šolski, izobrazbeni, jezikovni in kulturni preporod rojakov v Benečiji”, Bruna Balloch za izjemno delo na področju ohranjanja slovenskega terskega narečja iz Subida in kulturne dediščine Terskih dolin, Maria Bidovec, raziskovalka in profesorica slovenskega jezika, književnosti in kulture v italijanskem prostoru (od leta 2009 je zaposlena na Univerzi v Vidnu), in Roberto Dapit za delo na področju lingvistike, literature in antropologije Slovencev v FJK (posvetil se je predvsem Beneški Sloveniji) ter za dolgoletno požrtvovalno pedagoško delo, ki ga opravlja že od leta 1992 dalje.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.