V Vidnu se bo jutri, 27. septembra, začel tridnevni slovenski slavistični kongres, ki ga skupaj prirejajo Slavistično društvo Slovenije, Slavistično društvo Trst–Gorica–Videm in Univerza v Vidnu oziroma njen Oddelek za jezike in književnosti ter komunikacijske, izobraževalne in družbene vede. Kongres, ki bo potekal na sedežu Univerze v Vidnu v Palači Antonini Cernazai (Ul. Petracco 8), bo posvečen predvsem stanju v zamejstvu oziroma razmeram pri razvijanju in učenju slovenskega jezika in literature, od načinov in oblik ohranjanja slovenskega ustnega izročila do uporabe slovenskega jezika in narečij v medijih in poučevanja slovenskega jezika v šolah v Furlaniji-Julijski krajini oziroma na italijanskih univerzah. Udeleženci kongresa pa se bodo odpravili tudi v dolino Rezije, in sicer v soboto, 29. septembra.
Sicer bodo na kongresu v ospredju tudi številne teme, povezane s Slovenci v videnski pokrajini in njihovimi krajevnimi govori ter ustnim izročilom. Analizirali bodo tako tudi aktualno stanje v Reziji, Kanalski in Nadiških ter Terskih dolinah.
V petek, 28. septembra, pa bodo med drugim podelili tudi štiri priznanja. Prejeli jih bodo Živa Gruden, zgodovinska ravnateljica dvojezične šole v Špetru, ki je, kot piše v utemeljitvi “ostebrila šolski, izobrazbeni, jezikovni in kulturni preporod rojakov v Benečiji”, Bruna Balloch za izjemno delo na področju ohranjanja slovenskega terskega narečja iz Subida in kulturne dediščine Terskih dolin, Maria Bidovec, raziskovalka in profesorica slovenskega jezika, književnosti in kulture v italijanskem prostoru (od leta 2009 je zaposlena na Univerzi v Vidnu), in Roberto Dapit za delo na področju lingvistike, literature in antropologije Slovencev v FJK (posvetil se je predvsem Beneški Sloveniji) ter za dolgoletno požrtvovalno pedagoško delo, ki ga opravlja že od leta 1992 dalje.