V vrtcih in šolah v Kanalski dolini se je v ponedeljek, 2. oktobra, vendarle začel pouk slovenščine. Odločilno je bilo posredovanje ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca, ki se je v petek, 29. septembra, v Ovčji vasi sestal s predsednikoma krovnih organizacij SKGZ in SSO Rudijem Pavšičem oziroma Walterjem Bandljem, predsednico Združenja Don Mario Cernet Anno Wedam in podpredsednikom Slovenskega kulturnega središča Planika Rudijem Bartalothom.
Do srečanja je prišlo, potem ko je približno 250 otrok zaradi pomanjkanja sredstev tvegalo, da letos ostane brez pouka slovenskega jezika. Sredi septembra je sicer Dežela Furlanija-Julijska krajina zagotovila, da se bo zavzela za to, da se bodo lahko otroci v Kanalski dolini še naprej učili slovenščine. Da bi lahko oblikovali čim boljšo rešitev, so zato pristojni uradi naročili Združenju don Mario Cernet in Slovenskemu kulturnemu središču Planika, ki sta sicer že februarja zaprosila za potrebna sredstva, naj prošnjo za prispevek dopolnita s potrebnimi podatki in podrobnim finančnim načrtom.
Predstavniki slovenskih organizacij pa so na sestanku z ministrom in njegovimi sodelavci natančno preučili vso situacijo in na zadovoljstvo vseh našli rešitev, ki je omogočila takojšnje nadaljevanje pouka slovenščine v vrtcih in šolah v Ukvah, Žabnicah in na Trbižu. Intenzivno pa se nadaljujejo prizadevanja in aktivnosti za vzpostavitev dolgotrajnejše in sistemske rešitve, na katero v Kanalski dolini čakajo že dolga leta.
Nov korak v to smer, bi lahko bil tudi projekt, ki se je začel v ponedeljek, 2. oktobra, v zadnjem letniku vrtca in prvih dveh razredih osnovne šole v Ukvah. Tam so namreč eksperimentalno uvedli večjezični pouk. Načrt so pripravili na večstopenjskem zavodu s Trbiža, finančno pa ga je podprla tudi Občina Naborjet-Ovčja vas. Didaktične dejavnosti se tako odvijajo v jezikih, ki se govorijo v Kanalski dolini, vsakemu pa je namenjenih 15 ur.